Galerie (6)

Galerii MARGOT STUDIO

Galeria MARGOT Studio - galeria biżuterii autorskiej polskich i zagranicznych projektantów powstała w 2007 roku w Poznaniu, na bazie kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych w branży jubilerskiej.

 

Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy jest jedną z instytucji najaktywniej działających na polu promocji polskiej biżuterii współczesnej i jej autorów zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Organizowany przez nią Festiwal SREBRO, którego 35 edycja miała miejsce w 2014 r., jest największą imprezą tego typu w kraju (a drugą w Europie!), integrującą środowisko złotnicze nie tylko poprzez okazję spotkań w ramach wystaw, sympozjów, ale licznych i zróżnicowanych imprez towarzyszących.

Galerie Stanko

Właściciele i prowadzący galerie: Aleksandra i Janusz Stanko

Był rok 1989 i pewien dość przypadkowy splot wydarzeń spowodował, że zainteresowaliśmy się branżą jubilerską i postanowiliśmy otworzyć galerię z biżuterią autorską.

Galeria Otwarta

Galeria Otwarta w Sandomierzu jest autorskim projektem Mariusza Pajączkowskiego. Jej otwarcie miało miejsce w maju 2010. Jest to galeria sztuki złotniczej i biżuterii autorskiej, która organizuje również wystawy fotografii i grafiki, głównie artystów regionu świętokrzyskiego, warsztaty biżuterii i prowadzi działalność wydawniczą. Od chwili powstania do końca 2014 roku w Galerii zorganizowano 77 wystaw, w tym 48 złotniczych.

Galeria Sztuki Milano

Galeria Sztuki Milano w Warszawie jest galerią sztuki współczesnej specjalizującą się wystawiennictwem i sprzedażą współczesnego malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, obiektów, fotografii, a także biżuterii artystycznej. Prowadzi działalność wystawienniczą od grudnia 1989 r. (z zakresu biżuterii od 1990).

Galeria Bielak

Galeria Bielak założona została w październiku 2002 r. w Krakowie, przez Barbarę i Andrzeja Bielaków. Jej założyciele kierowali się przy tym przede wszystkim chęcią popularyzowania biżuterii autorskiej. Założyciele zorganizowali w niej ponad 50 indywidualnych i zbiorowych wystaw, zarówno debiutantów, jak i artystów o ustalonej już w Europie renomie.