Wydrukuj tę stronę

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi rozpoczęła działalność w 1945 r. jako Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. W 1959 r. powstała w niej pierwsza w Polsce Pracownia Projektowania Biżuterii, funkcjonująca wówczas pod nazwą Pracowni Drobnych Form. Jej twórcami byli Barbara Rose, Andrzej Jakuszewski i Andrzej Jocz, a jej założycielem była Lena Kowalewicz-Wagner.

W 1972 r. powstała druga równoległa Pracownia: Projektowania Galanterii Metalowej Przemysłowej. Na jej czele stał prof. Zygmunt Ogrodowski. Z czasem obie pracownie połączono w Pracownię Projektowania Biżuterii i Galanterii. Od 1984 r. kierowana ona była przez prof. Andrzeja Szadkowskiego.

W 2002 r. Pracownię Biżuterii i Galanterii przekształcono w Katedrę Biżuterii, w ramach której obecnie funkcjonują pracownie: Biżuterii (1989 r.), Form Złotniczych (2003 r.), Emalii (2004 r.), Wspomagania Projektowania Komputerowego (2005 r.) oraz Materiałoznawstwa i Technologii (2006 r.). Założycielem Katedry jest prof. Andrzej Szadkowski, a od 2008 r. jej kierownikiem jest prof. Andrzej Boss.

Od 1998 przy kolegium mody na Wydziale Tkaniny i Ubioru, w ramach, którego funkcjonuje Katedra Biżuterii, utworzono studia licencjackie ze specjalizacją Projektowanie Biżuterii. W latach 2003-2008 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prowadzącym pracownię Podstaw Projektowania Biżuterii był prof. Sławomir Fiałkowski (ówcześnie doktor).

Obecnie w ramach zajęć w Katedrze Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prowadzone są studia I i II stopnia. Obowiązują na nich limity przyjęć (do 10 osób rocznie). Przez cały okres swej działalności (jako Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi) mury uczelni opuściło 253 dyplomantów specjalizujących się w wytwarzaniu biżuterii. Wśród nich 100 osobową grupę stanowią studenci, którzy ukończyli studia I stopnia i do tej pory nie uzyskali tytułu magistra (nie podjęli studiów II stopnia, bądź też są w ich trakcie). Wśród 253 dyplomantów ASP w Łodzi 22 stanowią studenci, którzy po ukończeniu studiów I stopnia, zdecydowali się na podjęcie studiów II stopnia i uzyskali tytuł magistra w macierzystej uczelni. W Katedrze Biżuterii ASP od 2014 r. istnieje możliwość kontynuowania studiów na środowiskowych studiach doktoranckich. 

W latach 2007-2014 na ASP w Łodzi, w ramach programu Erasmus studiowało 29 studentów (ze Słowacji, Czech, Litwy, Portugali, Bułgarii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Słowenii, Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Ukrainy). Obecnie w Katedrze Biżuterii studiuje 6 studentów z zagranicy. Początkowo studenci programu Erasmus wybierali głównie Projektowanie Biżuterii, ale od 2010 roku również Komputerowe Wspomaganie Projektowania i Emalie. 

Studenci Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi biorą udział w licznych polskich i międzynarodowych konkursach. Tylko w latach 1999-2014 zdobyli oni 137 nagród i wyróżnień (odpowiednio 105 nagrody, w tym 21 pierwszych oraz 32 wyróżnienia).

 

Z Katedrą Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi obecnie związani są:

prof. Andrzej Szadkowski: pracę dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi podjął w 1972 r. w Pracowni Projektowania Galanterii Metalowej doc. Zygmunta Ogrodowczyka, później przekształconą w Pracownię Projektowania Biżuterii i Galanterii Metalowej, a od 1989 r. w Pracownię Projektowania Biżuterii, którą od tamtej daty samodzielnie kieruje (dzisiaj Pracownia Biżuterii).

prof. Andrzej Boss: zatrudnienie od 1985 r. w Pracowni projektowania Biżuterii; od 1998 zatrudniony także na studiach niestacjonarnych- Kolegium Mody, Pracownia Projektowania Biżuterii, od 2002 jako studia niestacjonarne Katedry Biżuterii, od 2003 kierownik Pracowni Form Złotniczych, od 2008 kierownik Katedry Biżuterii

dr Sergiusz Kuchczyński: zatrudniony od stycznia 2003 r. na stanowisku asystenta w Pracowni Biżuterii prof. Andrzeja Szadkowskiego. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora, od 2013 adiunkt w wyżej wymienionej Pracowni.

dr Ewa Effenberg: zatrudniona od 2005 r. jako asystent, obecnie adiunkt w pracowni Form Złotniczych, od 2007 r. podjęła pracę i prowadzi zajęcia na studiach zaocznych.

dr Olga Podfilipska: Jest zatrudniona na uczelni od 2004 r. (od grudnia). Wcześniej t.j. od 2003 r. prowadziła zajęcia w Kolegium Biżuterii (studia niestacjonarne). Od początku były to zajęcia z technologii emalii. Równocześnie razem ze Sławomirem Fijałkowskim prowadziła pracownię Podstaw Projektowania Biżuterii (2005/2006 i 2006/2007) oraz pracownię Komputerowego Wspomagania Projektowania (od 2005 z Sławomirem Fiałkowskim, potem od 2007 sama, a w 2008 dostała do pomocy Marcina Nowaka). Od 2012 r. prowadzi specjalne zajęcia z podstaw projektowych i technologicznych dla studentów z programu Erasmus.

mgr Marcin Nowak: zatrudniony od 2008 r. Od 2010 r. Prowadzi samodzielnie pracownię Komputerowego Wspomagania Projektowania

dr Jarosław Kolec: zatrudniony od 1987 r. Od 2006 r. prowadzi pracownię Technologii i Materiałoznawstwa.

Z Katedrą Biżuterii związani są również pracownicy techniczni: Witold Swarski (od 1991 r.) i Jakub Kolec (od 2008 r.)

Prace semestralne i dyplomowe studentów jednostki wystawiane są w licznych galeriach m.in. Złotej (powierzchni bezpośrednio dysponowanej przez Katedrę), Otwartej, Kobro, Erazmus, V Piętro oraz w salach znajdujących się na terenie Centrum Promocji Mody. Najstarsza praca w pochodzi z 1966 r. Wykonana została pod kierunkiem docenta Leny Kowalewicz. Obecnie w zbiorach archiwum Katedry Biżuterii znajduje się 136 prac absolwentów.

W zbiorach biblioteki Katedry Biżuterii znajduje się osobny dział "Złotnictwo", w skład którego wchodzi 272 książkowych publikacji, z czego najstarsza została wydana w 1979 r., najnowsza natomiast w 2013 r. Dodatkowo w zbiorach biblioteki znajdują się czasopisma, w tym z czasopism branżowych: GZ Goldschmiede Zeitung, L'Officiel Accessories, Polski Jubiler, Schmuck Magazine, Art Aurea.

 

Opracowane na podst. materiałów przygotowanych przez

prof. Andrzeja Bossa

 

 

Dyplomanci „Specjalizacji Biżuterii” Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (PDF)

Nagrody i wyróżnienia zdobyte na konkursach biżuteryjnych przez studentów i absolwentów ASP w Łodzi w latach 1999-2014 (PDF)

Ważniejsze publikacje pracowników z zakresu biżuterii ASP w Łodzi (PDF)

 

Kontakt:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

 

http://www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Akatedra-b&catid=11%3Akatedry-tiu&Itemid=391&lang=pl

 

lodz0.JPG lodz1.JPG lodz10.jpg

lodz11.jpg lodz12.jpg lodz13.jpg

lodz14.jpg lodz15.jpg lodz16.JPG

lodz17.jpg lodz18.jpg lodz19.jpg

lodz2.jpg lodz20.jpg lodz21.jpg

lodz22.jpg lodz23.JPG lodz24.jpg

lodz25.JPG lodz26.jpg lodz27.jpg

lodz29.jpg lodz3.jpg lodz30.JPG

lodz4.JPG lodz5.JPG lodz6.JPG

lodz7.jpg lodz8.jpg lodz9.jpg

logo.jpg

Wyświetlony 4781 razy