TERMINOLOGIA - B

BALSAMKA – zob. WISIOR

BARWIENIE – czynność ma ta na celu uzyskanie efektów barwnych w stopach metali szlachetnych przez odpowiednie dobranie domieszek, bądź zastosowanie reakcji chemicznych na powierzchni tych stopów. (G.M.)

BEJCOWANIE – usuwanie chemiczne z powierzchni wyrobów wszelkich zanieczyszczeń. Przeprowadza się je w kąpielach zimnych i gorących przez wygotowanie w odpowiednim roztworze. (B.A.)

BIZA – część PIERŚCIENIA

BIŻUTERIA – każda trójwymiarowa ozdoba ciała lub stroju, niezależnie od stosowanych technik i materiałów. (P.M.)

BIŻUTERIA (2) - wszystkie rodzaje wytworów noszonych przez kobiety i mężczyzn o charakterze ozdób czy też emblematów, stanowiących o sprawowanej przez nich władzy świeckiej bądź duchownej. mogą być one wykonane z metali szlachetnych, kolorowych, żelaza, kamieni szlachetnych i półszalchetnych, bursztynu, kości słoniowej (i innych rodzajów Kości), rogu, muszli, gliny, drewna oraz szkła. (K.S.) 

BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA – to część BIŻUTERII, która charakteryzuje się z indywidualnym podejściem wytwórcy do przedmiotu, oraz zachowaniem jej funkcji użytkowej. Jest inspirowana wcześniejszymi projektami lub biżuterią historyczną, ale dla zachowania jej charakteru artystycznego niezbędny jest intelektualny wkład wykonawcy. (P.M.)

BIŻUTERIA AUTORSKA – wykonywana jest przez Autora – artystę plastyka (w skrócie: przez absolwenta wyższej uczelni artystycznej, członka związku twórczego lub osoby posiadającej aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka, nadawane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki do początku lat 90–tych), charakteryzująca się indywidualnym projektem, autorską techniką wykonania, stworzoną przez siebie linią wzorniczą, indywidualnym elementem zdobniczym itp. (P.M.)

BRANSOLETA – (staropol. MANELA, NARAMIENNIK) – kolista ozdoba ręki (u ludów pozaeuropejskich także nogi). Dawniej wykonywana parami – na obie ręce. Bransolety miały formę sztywnych obręczy (zamkniętych lub otwartych) lub połączonych ze sobą segmentów albo ogniw łańcuch; czasem robione z plecionki, nierzadko dekorowane drogimi kamieniami i różnymi rodzajami emalii. (G.M.)

BRELOK – zob. WISOR oraz DEWIZKA

BROSZA – zob. ZAPINKA