Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy jest jedną z instytucji najaktywniej działających na polu promocji polskiej biżuterii współczesnej i jej autorów zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Organizowany przez nią Legnicki Festiwal SREBRO, którego 40. edycja miała miejsce w 2019 r., jest największą imprezą tego typu w kraju i jedną z większych w Europie, integrującą środowisko złotnicze nie tylko poprzez okazję spotkań w ramach wystaw, sympozjów, ale licznych i zróżnicowanych imprez towarzyszących.

 

 

Legnicka Galeria poprzez swoją wielotorową aktywność na polu popularyzacji, promocji i wystawiennictwa biżuterii artystycznej, odegrała kluczową rolę w podniesieniu rangi biżuterii artystycznej do równoprawnej z innymi dziedzinami sztuki. Galeria Sztuki w Legnicy posiada również liczącą obecnie ok. 500 egzemplarzy kolekcję unikatowej biżuterii. Wśród niewątpliwych sukcesów Galerii należy także wymienić tytuł „Organizatora 25-lecia”, który w 2014 r. Galeria otrzymała podczas XV Międzynarodowych Targów Biżuterii i Zegarków „Złoto Srebro Czas” zgodnie z werdyktem jury za „szeroką, wszechstronną i prestiżową działalność wystawienniczą, dokumentacyjną, promocyjną i edytorską na rzecz polskiej biżuterii współczesnej w kraju i za granicą oraz za budowanie jedynej w tej części Europy Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej”.

Galeria Sztuki w Legnicy istnieje od 1971 r. W latach 1971-1978 Galeria była delegaturą BWA Wrocław, a w 1978-1992 jej samodzielnym oddziałem. W latach 1972-1989 działała pod nazwą „Czarna Galeria”, a w latach 1992-1999 jako Państwowa Galeria Sztuki. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1999 r.

W sumie od 1978 roku, Galeria zaprezentowała ok. 250 wystaw biżuterii artystycznej, wydając przy tym ok. 200 katalogów i folderów. Pierwsze ekspozycje biżuterii artystycznej w Legnicy miały miejsce w 1978 r. (Grupy PIRO, Anna Januszewska-Bandkowska i Andrzej Bandkowski). W 1979 r. w Legnicy zainaugurowano jedno z najbardziej znaczących wydarzeń artystycznych związanych z biżuterią autorską - Przegląd Form Złotniczych Srebro. Inicjatorem pierwszych wystaw był Marek Nowaczyk. W 1980 r w Legnicy zorganizowano kolejny, II Ogólnopolski Przegląd Form Złotniczych, który po przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego wznowiono. Marek Nowaczyk i Jan Bocheński, ówczesny dyrektor BWA w Legnicy w „Czarnej Galerii” zorganizowali w 1983 r. wystawę „Prezentacje”, a w 1985 r. pierwszą konkursową wystawę tematyczną „Sztuka przedmiotu – srebro”. Przeglądy organizowane były co dwa lata, na przemian z wystawami tematycznymi. W kolejnych latach w Legnicy prezentowano wystawy problemowe „Ona i on” i „Czarne i białe” (1986), „Srebro i tkanina” i „Kolor” (1988). Na tę ostatnią po raz pierwszy zaproszono twórców z zagranicy. Kolejne wystawy tematyczne takie jak „Srebro, bursztyn i inne…” (1989), „Przestrzeń” (1992) oraz „Srebra stołowe… i nie tylko” (1996) były uzupełnieniem cyklicznych przeglądów.

Gdy w 1990 r. dyrektorem Galerii w Legnicy został po Janie Bocheńskim Leszek Rozmus, przeglądom zaczęły liczniej towarzyszyć pokazy indywidualne i grupowe prezentowane równolegle w różnych miejscach. W 1998 r. nowy dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy Zbigniew Kraska podjął decyzję o umiędzynarodowieniu imprezy. Wtedy też w Legnicy zorganizowano Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Amulety”. Kolejna impreza przeglądowa miała miejsce w 2000 r., a nazwę imprezy organizowanej w Legnicy przemianowano na Międzynarodowy Przegląd Form Złotniczych. Wtedy też rolę konsultanta imprezy przejął - po Marku Nowaczyku - ówczesny wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Sławomir Fijałkowski. Podjęta wówczas została decyzja o ujednoliceniu formuły legnickich konkursów i przeglądów – zebrano je pod wspólną nazwą Legnickiego Festiwalu SREBRO.

Obecnie SREBRO to impreza odbywająca się pod stałym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, składająca się corocznie z kilkunastu wystaw biżuterii, sesji naukowej „Granice sztuki globalnej”, koncertów, warsztatów, happeningów, pokazów, akcji plastycznych oraz flagowego Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej.

  

Kontakt:

Galeria Sztuki

pl. Katedralny 1

59-220 Legnica

galeria.legnica.eu

silver.legnica.eu

 

 

Wyświetlony 824 razy