TERMINOLOGIA - G

GALWANOPLASTYKA – proces wytwarzania dość grubych powłok metalicznych nie związanych na stałe z podłożem ze względu na to, że podłożem nie jest metal, a celem nakładania powłok metalicznych jest utrwalenie kształtu przedmiotów wykonanych z materiałów mało trwałych. Wszystkie materiały i przedmioty można pokryć powłoką metalową, jeżeli uda się najpierw na tych przedmiotach utworzyć cienką warstwę przewodzącą prąd elektryczny, do której podłączony będzie cienki przewód w postaci drutu miedzianego. (B.A.)

GARNITUR BIŻUTERII – zespół biżuterii stanowiący komplet ozdób utrzymanych w jednym typie, najczęściej wykonanych przez tego samego artystę. W skład garniturów wchodzą – w zależności od mody – pierścienie, bransolety, naszyjniki, kolczyki, brosze, diademy, spinki. (G.M.)

GILSZOWANIE – inaczej radełkowanie, to rycie na powierzchni wyrobu całej siatki linii prostych, falistych, łuków – z dużą dokładnością. Główny cel gilszowania to zdobienie powierzchni przedmiotów użytkowych wykonanych z metali szlachetnych wzorem geometrycznym czy ornamentacyjnym. Gilszowanie wykonywane było specjalnie do tego celu skonstruowanymi maszynami zwanymi gilszarkami. (B.A.)

GŁADZENIE – zabiegu tego dokonuje się dokładnie oszlifowanym i oczyszczonym przedmiocie, wygotowując go w „bejcy” w celu uzyskania na jego powierzchni warstewki czystego srebra pozbawionego domieszek innych metali nieszlachetnych. W ten sposób przygotowaną powierzchnię zwilża się mydlikami i silnie gładzi śliskim polerstalem. (G.M.)

GRAWEROWANIE – naniesienie na przedmiot rysunku, ornamentów, napisów za pomocą ryclów grawerskich. Wyróżniamy: grawerowanie płaskie - pozytywowe, grawerowanie trójwymiarowe, wypukłe oraz wklęsłe – negatywowe.  Do grawerowania używa się wszelkiego rodzaju rylców, dłut oraz pilników. W zależności od rodzaju grawerowania, rylcem lub dłutem wybieramy tło bądź rysunek w ten sposób tworzona jest matryca. Następnie w gotową matrycę wlewamy materiał, z którego ma powstać gotowy produkt. (B.A.)

GRANULACJA  – pokrywanie powierzchni zdobionej małymi kuleczkami. Nanoszone są one dmuchawką lub są przylutowywane. Granulki osiągają nawet 0,1 mm średnicy. Jest to technika pracochłonna i droga, toteż zastępowana jest techniką PSEUDOGRANULACJI (B.M.)

GUZ – (staropol. PĄGWICA) – kolista, kulista lub gruszkowata zapinka stroju. Guziki podłużne w formie kołeczków przetykanych przez pętelki nazywano HETKAMI lub KNEBELKAMI. (G.M.)

GUZ – zob. ZAPINKA

GUZIK – zob. ZAPINKA