TERMINOLOGIA - I

INKRUSTRACJA  technika złotnicza, która ma swój początek w tzw. CHRYZOGRAFII stosowanej w starożytnej Grecji, a polegająca na ozdabianiu wyrobów z brązu złotem i srebrem. Podstawową metodą było inkrustowanie wgłębne polegające na tym, że rysunek na zdobionym wyrobie wycinany był przez grawera rylcami grawerskimi lub dłutami grawerskimi w specyficzny sposób, tak aby powstało wgłębienie mające w przekroju kształt jaskółczego ogona – rowek był węższy na powierzchni materiału i rozszerzający się w głębi. W tak przygotowany rowek wkładano drut z metalu lub stopu o kolorze kontrastującym z metalem inkrustowanym. Drut ten był następnie wklepywany młotkiem. Drut klinował się w rozszerzającym się ku dołowi rowku i nie miał możliwości wysunięcia się. Ewentualne wypukłości były szlifowane do wyrównania powierzchni i polerowane. (B.A.)

INTAGLIO – wzór czy ornament wycięty w głąb; wycięcie, zarzeźbianie wgłąb, wycinanie negatywu, często wypełnienia EMALIĄ czy NIELLO. (…) Intaglio było wykonywane technikami grawerskimi przy użyciu rylców lub dłut do metalu – puncy tnących, w tym przecinaków. (J.A.R)