Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego. Jednym z najważniejszych elementów przyjętej przez Cech strategii promocji polskiej sztuki użytkowej i wspierania jej twórców jest przywrócenie tytułu „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” – ten honorowy tytuł jest przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek w zakresie wytwarzania, odtwarzania, naprawy i konserwacji przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym.
Więcej informacji: http://www.rzem-art.eu/

Cech Złotników Zegarmistrzów Optyków Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy

Głównym celem cechu jest promowanie ginących rzemiosł i ludzi je uprawiających, co odbywa się m.in. poprzez prowadzoną od 1966 r. działalność muzealną. W działającym przy Cechu Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych im. Jerzego Januszkiewicza prezentowane są eksponaty z zakresu złotnictwa, zegarmistrzostwa, optyki, grawerstwa i brązownictwa, współczesne wyroby rzemieślników, a także dawne narzędzia, przybory i urządzenia, jak również prace mistrzowskie i czeladnicze.
Więcej informacji: http://www.rzemieslnicywawa.pl/

Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego

Pełniąca rolę reprezentanta środowiska złotniczo-jubilerskiego w ZRP Komisja jest organizatorem  (w latach 2003-2017 we współpracy z Międzynarodowym Centrum Targowym i Pracownią Sztuk Plastycznych, organizatorami targów Złoto Srebro Czas) konkursu „Złoto i Srebro w Rzemiośle”. Powstał on z myślą o złotnikach i jubilerach, którzy cenią jakość, profesjonalizm i fachowość w sztuce złotniczej, a jego główną ideą jest promocja umiejętności osób, które od wielu lat wykonują ten zawód, oraz młodych ludzi uczących się złotnictwa lub rozpoczynających pracę zawodową.
Więcej informacji: https://zrp.pl/

Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jednym z celów działalności Komisji jest edukacja zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników i ich pracowników. Jest on realizowany m.in. poprzez konkurs „Bursztyn w Rzemiośle” organizowany we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi (od 2003 r.), będącym narzędziem prezentacji umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych.  
Więcej informacji: https://www.pomorskaizba.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Organizacja zrzeszająca polskie firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów artystycznych oraz wydobyciem bursztynu bałtyckiego. KIGB zajmuje się również promocją miasta Gdańska oraz swoich członków poprzez popularyzowanie produktu i promowanie bursztynu na całym świecie. Jej dwa sztandarowe projekty w tym zakresie to Międzynarodowe Warsztaty Bursztynnicze (2009-2015), które mają za zadanie zainspirować bursztynem projektantów z całego świata, oraz systematyzujące trendy stylistyczne wydawnictwo Trendbook (od 2011 r.).
Więcej informacji: http://amberchamber.org.pl/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/adminbiz/public_html/components/com_k2/templates/default/category.php on line 250