Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jednym z celów działalności Komisji jest edukacja zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników i ich pracowników. Jest on realizowany m.in. poprzez konkurs „Bursztyn w Rzemiośle” organizowany we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi (od 2003 r.), będącym narzędziem prezentacji umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych.  
Więcej informacji: https://www.pomorskaizba.pl/

Wyświetlony 527 razy