Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego. Jednym z najważniejszych elementów przyjętej przez Cech strategii promocji polskiej sztuki użytkowej i wspierania jej twórców jest przywrócenie tytułu „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” – ten honorowy tytuł jest przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek w zakresie wytwarzania, odtwarzania, naprawy i konserwacji przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym.
Więcej informacji: http://www.rzem-art.eu/

Wyświetlony 609 razy