TERMINOLOGIA - M

MANELA – zob. BRANSOLETA

MATOWANIE  rozróżniamy matowanie mechaniczne i chemiczne. Najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem uzyskania powierzchni matowej jest opracowanie jej papierami ściernymi o różnej wielkości ziaren. Najciekawszą „drapankę” uzyskuje się przecierając powierzchnię ręcznie papierem w różnych kierunkach. (B.A.)

MEDALION – zob. WISIOR

MOKUME – GANE – japońska technika łączenia różnokolorowych metali i stopów oparta na zjawisku dyfuzji – przenikaniu międzycząsteczkowym. Technika stosowana od XVII wieku przez płatnerzy do wykonywania samurajskich mieczy powstających z kilku warstw różnego rodzaju stali skuwanych na gorąco. Technikę tę stosowano, również do wyrobu przedmiotów użytkowych, w tym biżuterii z metali szlachetnych i stopów metali nieżelaznych. Mokume – gane to po polsku słoje drewna widziane w metalu. Ten charakterystyczny wzór powstaje podczas skomplikowanego procesu: najpierw wykonuje się laminat z kilku warstw metali i ich stopów kontrastujących ze sobą kolorami, a następnie poddaje się ten laminat różnym procesom obróbki plastycznej i mechanicznej, doprowadzając do zmian ułożenia warstw wcześniej równoległych. Klasyczne połączenie warstw laminatu następuje poprzez zjawisko dyfuzji – przenikania międzycząsteczkowego bez użycia lutów. Laminat wykonywany może być z różnych metali i stopów. (B.A.)