Muzeum Miedzi w Legnicy

Muzeum w Legnicy powstało w 1879 r., a po II Wojnie Światowej wznowiło działalność w 1962 r. W latach 1979 – 2000 Muzeum Miedzi gromadziło  z inicjatywy dyrekcji i pracowników Okręgowego Muzeum Miedzi w Legnicy i Państwowej Galerii Sztuki kolekcję sreber współczesnych. Gromadzenie muzealnej kolekcji rozpoczęła Łucja Wojtasik-Seredyszyn, a jej pracę kontynuowała Krystyna Nowakowska.

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Muzeum Mazowieckie w Płocku zostało powołane na skutek decyzji władz Królestwa Polskiego w 1821 r. z inicjatywy członków Towarzystwa Naukowego w Płocku. Jest ono najstarszym muzeum publicznym w kraju. Muzeum rozpoczęło działalność wystawienniczą w roku powołania.

Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym

Od 1979 roku - Muzeum Sztuki Złotniczej jest jednym z siedmiu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, a zarazem jest jedynym muzeum złotnictwa w Polsce. Częścią jego ekspozycji stałej, na którą składają się wystawy: sreber kultowych wyznań chrześcijańskich, judaika, srebra stołowe polskich i zagranicznych ośrodków złotniczych od XV do XX, była od początku jego istnienia kolekcja sreber współczesnych obrazująca w układzie chronologicznym, dorobek polskich twórców współczesnego złotnictwa, od 1945 roku do chwili obecnej.

Muzeum Okręgowe w Koninie

Już w 1936 roku znany koniński społecznik Ryszard Michalski postulował utworzenie w Koninie placówki muzealnej. Istniejąca w 1953 r. regionalna izba pamiątek, utworzona z inicjatywy Oddziału PPTK w Koninie w 1956 r. rozrosła się do rangi Muzeum Regionalnego. Dnia 01.02.1966 r., jako pierwsze muzeum państwowe na terenie rejonu konińskiego powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego, które w 1975 r., uzyskało status muzeum okręgowego.

Muzuem Zamkowe w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku, wielodziałowe muzeum typu historyczno-artystycznego, jest placówką centralną, podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Od początku swej działalności w 1961 r. Muzeum Zamkowe prowadzi działalność wystawienniczą z zakresu biżuterii. Posiada w swych zbiorach unikatowy w skali światowej zbiór artystycznych wyrobów z bursztynu, którego eksponaty wystawiane były w czołowych muzeach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, USA i Japonii.

Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Muzeum Bursztynu w Gdańsku jest Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Inicjatorami powołania Muzeum było przede wszystkim środowisko bursztynników Gdańskich. Duże znaczenie przy tej inicjatywie miała także przychylność prezydenta miasta Gdańska – pana Pawła Adamowicza. Muzeum rozpoczęło działalność wystawienniczą w 2006 roku. Program dla nowej instytucji opracowała Joanna Grążawska.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Inicjatywa powstania muzeum w Sandomierzu pojawiła się w 1918 r. Już 3 lata później nastąpiło otwarcie Muzeum Ziemi Sandomierskiej. Jego zbiory miały charakter regionalny, nie gromadzono w nim dzieł z zakresu sztuk pięknych i rzemiosła artystycznego. W czasie II wojnie światowej, duża część z 60000 zbiorów muzeum zaginęła lub uległa zniszczeniu, mimo to muzeum zostało reaktywowane w 1956 r. i sukcesywnie się rozwijało.

Muzeum w Gliwicach

W latach 70-tych zaczęła powstawać kolekcja złotnictwa w Muzeum Gliwicach. Założone w 1905 r. muzeum jest jednym z najstarszych na Śląsku. W Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego znajduje się obecnie około 16 500 zabytków, w tym kolekcja polskiej, srebrnej biżuterii artystycznej, powstałej po 1945 r. Liczy ona blisko 800 obiektów.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/adminbiz/public_html/components/com_k2/templates/default/category.php on line 250