Muzeum Okręgowe w Koninie

Już w 1936 roku znany koniński społecznik Ryszard Michalski postulował utworzenie w Koninie placówki muzealnej. Istniejąca w 1953 r. regionalna izba pamiątek, utworzona z inicjatywy Oddziału PPTK w Koninie w 1956 r. rozrosła się do rangi Muzeum Regionalnego. Dnia 01.02.1966 r., jako pierwsze muzeum państwowe na terenie rejonu konińskiego powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego, które w 1975 r., uzyskało status muzeum okręgowego.

Mimo iż Muzeum Okręgowe w Koninie realizuje swoją misję poprzez gromadzenie zbiorów  w zakresie: dziejów miasta i regionu, historii, archeologii, etnografii, przyrody, paleontologii, geologii, numizmatyki i medalierstwa polskiego, rzemiosła artystycznego, historii oświetlenia, sztuki polskiej, techniki (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego i energetyki) było także organizatorem 5 wystaw związanych ze współczesną biżuterią polską.

Pierwszą z nich była wystawa "Wiek XX - wiek kobiet" eksponowana od marca 1998 do styczenia 1999. Znalazły się na niej prace m.in.: Wacława Barona, Mamerta Celmińskiego, Franciszka Horaka, Tomasza Jagiełło, Stanisława Kędzierskiego, Roberta Kuleszy, Zdzisława Lelka, Zdzisława Łęckiego, Tomasza Mayzela, Jadwigi Mitura, Barbary i Franciszka Miecznikowskich, Iwony Treli Mroziuk, Piotra Szewczyka, Michała Ślusarczyka, Radosława Szczepańskiego, Andrzeja Szadkowskiego, Jerzego Szymuli, Jarosława Westermarka, Jadwigi i Jerzego Zaremskich oraz członków spółdzielni ORNO: Edwarda Boimskiego, Alicji Denis, Janusza Kostrzyńskiego, Ryszarda Mirzyńskiego, Bożeny Skolimowskiej, Bożeny Szczepańskiej, Stanisława Szymanka i Romualda Rochackiego. Spośród 92 eksponatów prezentowanych na tej wystawie, aż 57 było wytworami polskich artystów złotników, powstałymi po 1945 r.

Od listopada 2002 do maja 2003 w Muzeum Okręgowym w Koninie prezentowana była wystawa "Przesiewanie przeszłości" z pracami Jacka Byczewskiego, Andrzeja Kupniewskiego, Pawła Podbielskiego Kowalskiego, Jacka Rochackiego, Jana Suchodolskiego, Ewy Zaremskiej Czarny i Łukasza Zaremskiego oraz Tomasz Zaremskiego. Wystawie tej, podobnie jak  wystawie "Wiek XX - wiek kobiet" towarzyszył katalog. Na wystawie "Grażyna Hase - w pracowni projektanta" prezentowanej w Koninie od września 2003 do kwietnia 2004 r., ważne miejsce odgrywały wyroby biżuteryjne Pawła Podbielskiego Kowalskiego.

Obok wystaw zbiorowych w Muzeum Okręgowym w Koninie eksponowana była także wystawa indywidualna "Struktury faktury formy - Cezarego Łutowicza biżuteria z krzemieniem pasiastym" (czerwiec - wrzesień 2006). Jego prace, wraz z pracami Kacpra Schiffesa były także prezentowane od maja 2013 do maja 2014 na wystawie "Pierścienie - modna ozdoba lub znak dumy, pamięci, serdecznych uczuć..."

 

Na podst. materiałów dostarczonych przez

Małgorzatę Szuman Gorczycę z Muzeum Okręgowego w Koninie

i ze strony internetowej jednostki

Kontakt:

Muzeum Okręgowe w Koninie-Gosławicach

ul. Muzealna 6

62-505 Konin

tel. 063 242 75 99

www.muzeum.com.pl

Wyświetlony 3419 razy