Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Muzeum Bursztynu w Gdańsku jest Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Inicjatorami powołania Muzeum było przede wszystkim środowisko bursztynników Gdańskich. Duże znaczenie przy tej inicjatywie miała także przychylność prezydenta miasta Gdańska – pana Pawła Adamowicza. Muzeum rozpoczęło działalność wystawienniczą w 2006 roku. Program dla nowej instytucji opracowała Joanna Grążawska.

Od początku działalności Muzeum w zakresie jego programu pojawiła się działalność związana z biżuterią współczesną. Analiza historii gdańskich zbiorów bursztynu w różnych regionalnych kolekcjach pozwoliła przyjąć dla nowego muzeum koncepcję utworzenia trzech zasadniczych działów: przyrodniczego, sztuki dawnej oraz rzemiosła i wzornictwa współczesnego. Jest to podział ogólny, bowiem dla każdej z przyjętych grup obiektów stosowana jest bardziej szczegółowa kwalifikacja merytoryczna. Przewodnim założeniem dla tworzonej kolekcji jest gromadzenie obiektów wyjątkowych dla Gdańska, regionu i Polski.

Wystawa stała prezentująca historię bursztynu i bursztynnictwa udostępniona została w 2006 roku. Podzielona jest ona tematycznie i prezentowana w odrębnych salach. Obiekty współczesne eksponowane są w sali BURSZTYN W RZEMIOŚLE oraz BURSZTYN W BIŻUTERII. Ekspozycja stała Muzeum zajmuje w całości ok. 380 m2  i obejmuje prezentację dwóch wystaw stałych: tj. historii bursztynu i bursztynnictwa oraz historii siedziby – Zespołu Przedbramia ulicy Długiej. Sztuka współczesna prezentowana jest w ramach wystały stałej na ok. 140 m2.

Spośród 2 463 muzealiów zaewidencjonowanych w księgach inwentarzowych oraz w rejestrze na koniec 2013 roku, obiekty związane z rzemiosłem i sztuką współczesną (w kategorii biżuterii powstałej po 1945 roku), wpisane w księdze inwentarzowej jest 228 obiektów, a w rejestrze 98. Dużo obiektów muzeum pozyskało w roku otwarcia tj. 2006, najwięcej obiektów do kolekcji wpłynęło w roku 2008 – ostatnim roku dysponowania dotacją celową przyznaną przez miasto Gdańsk na zakup muzealiów dla Muzeum Bursztynu. Większość obiektów związanych ze współczesną biżuteria pochodzi od samych autorów. Połowa zbiorów to darowizny, które przekazywane były przy okazji otwarcia muzeum czy wystaw autorskich. Druga połowa to zakupy finansowane ze środków muzeum przekazywane przez miasto, jako organizatora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Kolekcję sztuki współczesnej w zbiorach Muzeum Bursztynu można uznać za rozwijającą się. Chociaż przyrost muzealiów w tym zakresie nie jest stały i coraz trudniej o finansowanie zakupów, to co roku Muzeum Bursztynu rejestruje w ewidencji kolejne nowe obiekty.

Wystawa stała w ramach której prezentowane są zbiory współczesnej polskiej biżuterii jest odwiedzana rocznie średnio przez 56 781 zwiedzających. Muzeum organizuje także od 2008 r. zwiedzanie z przewodnikiem dla zorganizowanych grup szkolnych (średnio 357 grup rocznie), a od 2007 r. lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych i liceum (w sumie 182 zajęcia dla 3683 uczniów).

Muzeum organizuje także wystawy czasowe związane z biżuterią współczesną. Spośród 39 wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum w latach 2006-2013 23 stanowiły wystawy eksponujące biżuterię współczesną, z czego najwięcej (odpowiednio 6 i 4) zorganizowano w 2009 i 2012 roku. Wystawy te organizowane były zarówno na terenie muzeum, jak i poza placówką. Wystawy czasowe w tym związane z biżuterią współczesną eksponowane są w sali wystaw czasowych, której powierzchnia wynosi ok. 70 m2. Wśród wystaw czasowych prezentowano zarówno prace debiutantów (Jacka Ostrowskiego) jak i artystów o ugruntowanej na rynku biżuteryjnym pozycji (Andrzeja Bossa, Bogumiła Bytomskiego, Marii i Pawła Fietkiewiczów, Pawła Kaczyńskiego, Bożeny i Wojciecha Kalandyków, Bogdana Mirowskiego,  Krzysztofa  Roszkiewicza, Marcina Tymińskiego, Arkadiusza Wolskiego), czy też firm („S&A”, ART.7). Obok 19 wystaw artystów polskich, Muzeum Bursztynu prezentowało także prace artystów zagranicznych.

Do tej pory Muzeum Bursztynu wydało jeden katalog towarzyszący wystawie „Bursztynowy Jubileusz Marii i Pawła Fietkiewiczów”. W ośrodku powstało także opracowanie związane ze złotnictwem współczesnym opublikowane w Materiałach z XII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce (Renata Adamowicz, Twórczość Marii i Pawła Fietkiewiczów, (w:) O biżuterii w Polsce. Materiały z XII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, Toruń 2012, s.81-84 ). Od początku swojej działalności Muzeum Bursztynu promuje polską biżuterię współczesną i wystawy z nią związane w Internecie i prasie lokalnej.

 

Na podst. materiałów przygotowanych przez:

Joannę Grążawską

Kierownik Muzeum Bursztynu w Gdańsku

 

Muzeum Bursztynu w liczbach (PDF)

Kolekcja biżuterii w Muzeum Bursztynu (PDF)

 

Kontakt:

Muzeum Bursztynu

ul. Targ Węglowy  26

Gdańsk 80-836

tel. 058 301 47 33

http://www.mhmg.pl/oddzial/8/muzeum-bursztynu

Wyświetlony 2652 razy