Muzeum w Gliwicach

W latach 70-tych zaczęła powstawać kolekcja złotnictwa w Muzeum Gliwicach. Założone w 1905 r. muzeum jest jednym z najstarszych na Śląsku. W Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego znajduje się obecnie około 16 500 zabytków, w tym kolekcja polskiej, srebrnej biżuterii artystycznej, powstałej po 1945 r. Liczy ona blisko 800 obiektów.

Kolekcja ta zaczęła powstawać w 1970 r. z inicjatywy Barbary Ćwiklińskiej, a w 1973 r. zakupiono do niej 230 obiektów biżuteryjnych, pochodzących w większości ze spółdzielni „Orno”. W latach 80-tych muzeum nabywało także prace laureatów legnickich konkursów Srebro, oraz  wzbogaciło swe zbiory drogą darów i depozytów. W skład kolekcji Muzeum w Gliwicach wchodzą głównie obiekty unikatowe lub egzemplarze powielane w krótkich seriach. Składają się na nią zarówno prace nestorów polskiego złotnictwa, takich jak Henryk Grunwald i Józef Fajngold, jak i powstałe w ciągu ostatnich lat. Wśród autorów prezentowanych w Gliwicach znaleźć można prace m.in. Mamerta Celmińskiego, Janusza Bożka, Danuty Kobielskiej, Jacka Rochackiego, Kazimiery Szymańskiej, Olgierda Vetesco, Jadwigi, Jerzego Marcina i Tomasza Zaremskich, Andrzeja Bandkowskiego, Jacka Byczewskiego czy Giedymina Jabłońskiego. Jest to reprezentatywny zbiór dla 70 lat historii polskiej sztuki złotniczej.

 Na podst. strony internetowej jednostki

 

Kontakt:

http://www.muzeum.gliwice.pl

Wyświetlony 1615 razy