Targi Biżuterii i Zegarków Jubinale

JUBINALE to wiodące wydarzenie branży jubilerskiej w Europie Centralnej. Targi odbywają się co roku w czerwcu w nowoczesnej hali Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9 w Krakowie. Wystawcami targów są firmy z Polski oraz zagranicy – producenci, importerzy, hurtownicy, designerzy branży jubilerskiej i zegarkowej. Liczne grono kupców dociera tutaj z Polski oraz krajów Europy Centralnej, jak: Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina, Niemcy, Litwa, Włochy, Austria ale również z takich krajów jak Chiny czy Australia.

GOLDEXPO WARSZAWA

GOLDEXPO WARSZAWA to targi dedykowane branży złotniczo-jubilerskiej, mające służyć budowaniu relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami. Organizowane przez Fundację dla Rozwoju Polskiej Branży Złotniczo-Jubilerskiej – ludzi ze środowiska złotniczo-jubilerskiego, którym zależy na jedności i rozwoju branży, wieloletnich uczestników branżowych targów zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy jest jedną z instytucji najaktywniej działających na polu promocji polskiej biżuterii współczesnej i jej autorów zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Organizowany przez nią Legnicki Festiwal SREBRO, którego 40. edycja miała miejsce w 2019 r., jest największą imprezą tego typu w kraju i jedną z większych w Europie, integrującą środowisko złotnicze nie tylko poprzez okazję spotkań w ramach wystaw, sympozjów, ale licznych i zróżnicowanych imprez towarzyszących.

 

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego. Jednym z najważniejszych elementów przyjętej przez Cech strategii promocji polskiej sztuki użytkowej i wspierania jej twórców jest przywrócenie tytułu „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” – ten honorowy tytuł jest przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek w zakresie wytwarzania, odtwarzania, naprawy i konserwacji przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym.
Więcej informacji: http://www.rzem-art.eu/

Cech Złotników Zegarmistrzów Optyków Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy

Głównym celem cechu jest promowanie ginących rzemiosł i ludzi je uprawiających, co odbywa się m.in. poprzez prowadzoną od 1966 r. działalność muzealną. W działającym przy Cechu Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych im. Jerzego Januszkiewicza prezentowane są eksponaty z zakresu złotnictwa, zegarmistrzostwa, optyki, grawerstwa i brązownictwa, współczesne wyroby rzemieślników, a także dawne narzędzia, przybory i urządzenia, jak również prace mistrzowskie i czeladnicze.
Więcej informacji: http://www.rzemieslnicywawa.pl/

Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego

Pełniąca rolę reprezentanta środowiska złotniczo-jubilerskiego w ZRP Komisja jest organizatorem  (w latach 2003-2017 we współpracy z Międzynarodowym Centrum Targowym i Pracownią Sztuk Plastycznych, organizatorami targów Złoto Srebro Czas) konkursu „Złoto i Srebro w Rzemiośle”. Powstał on z myślą o złotnikach i jubilerach, którzy cenią jakość, profesjonalizm i fachowość w sztuce złotniczej, a jego główną ideą jest promocja umiejętności osób, które od wielu lat wykonują ten zawód, oraz młodych ludzi uczących się złotnictwa lub rozpoczynających pracę zawodową.
Więcej informacji: https://zrp.pl/

Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jednym z celów działalności Komisji jest edukacja zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników i ich pracowników. Jest on realizowany m.in. poprzez konkurs „Bursztyn w Rzemiośle” organizowany we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi (od 2003 r.), będącym narzędziem prezentacji umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych.  
Więcej informacji: https://www.pomorskaizba.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Organizacja zrzeszająca polskie firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów artystycznych oraz wydobyciem bursztynu bałtyckiego. KIGB zajmuje się również promocją miasta Gdańska oraz swoich członków poprzez popularyzowanie produktu i promowanie bursztynu na całym świecie. Jej dwa sztandarowe projekty w tym zakresie to Międzynarodowe Warsztaty Bursztynnicze (2009-2015), które mają za zadanie zainspirować bursztynem projektantów z całego świata, oraz systematyzujące trendy stylistyczne wydawnictwo Trendbook (od 2011 r.).
Więcej informacji: http://amberchamber.org.pl/

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

Stowarzyszenie zrzesza osoby pracujące czynnie w branży jubilerskiej: rzeczoznawców zajmujących się zawodowo oceną jakości, wyceną wyrobów i kamieni jubilerskich, właścicieli firm handlowych, usługowych, producentów i hurtowników wyrobów jubilerskich oraz osoby współpracujące i sympatyków sztuki jubilerskiej.

Więcej informacji: https://srj.org.pl/

Galerii MARGOT STUDIO

Galeria MARGOT Studio - galeria biżuterii autorskiej polskich i zagranicznych projektantów powstała w 2007 roku w Poznaniu, na bazie kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych w branży jubilerskiej.

 

Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS)

Toruński Oddział SHS stanowi część ogólnopolskiej korporacji zawodowej o charakterze naukowym, o ponad 80-letniej tradycji (zał. 1934), skupiającej historyków sztuki, historyków, konserwatorów zabytków, osoby zawodowo związane z szeroko rozumianą działalnością na rzecz ochrony dóbr kultury. Oddział Toruński (zał. 1947) liczy dziś 73 osoby, z których znaczną część stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także muzealnicy z Torunia i regionu.

Muzeum Miedzi w Legnicy

Muzeum w Legnicy powstało w 1879 r., a po II Wojnie Światowej wznowiło działalność w 1962 r. W latach 1979 – 2000 Muzeum Miedzi gromadziło  z inicjatywy dyrekcji i pracowników Okręgowego Muzeum Miedzi w Legnicy i Państwowej Galerii Sztuki kolekcję sreber współczesnych. Gromadzenie muzealnej kolekcji rozpoczęła Łucja Wojtasik-Seredyszyn, a jej pracę kontynuowała Krystyna Nowakowska.

Galeria YES

 Galeria YES istnieje od 1998 roku, powstała z inicjatywy Marii Magdaleny Kwiatkiewicz. Galeria mieści się w Bazarze Poznańskim – miejscu pełnym tradycji i historii, położonym nieopodal Starego Rynku. Celem działania galerii jest promowanie polskiej sztuki złotniczej. Znajdziemy tutaj unikatowe dzieła autorstwa uznanych twórców oraz młodych, utalentowanych projektantów.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi rozpoczęła działalność w 1945 r. jako Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. W 1959 r. powstała w niej pierwsza w Polsce Pracownia Projektowania Biżuterii, funkcjonująca wówczas pod nazwą Pracowni Drobnych Form. Jej twórcami byli Barbara Rose, Andrzej Jakuszewski i Andrzej Jocz, a jej założycielem była Lena Kowalewicz-Wagner.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi powstała z inicjatywy jej obecnego rektora prof. Jerzego Derkowskiego w kwietniu 1998 r. Od 2001 r. zaczęła ona kształcić na poziomie magisterskim. W kwietniu 2004 r. Uczelnia przeniosła swoją siedzibę z ul. Pomorskiej do dawnej Centrali Handlowej Karola Scheiblera na ulicę Targową 65.

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Muzeum Mazowieckie w Płocku zostało powołane na skutek decyzji władz Królestwa Polskiego w 1821 r. z inicjatywy członków Towarzystwa Naukowego w Płocku. Jest ono najstarszym muzeum publicznym w kraju. Muzeum rozpoczęło działalność wystawienniczą w roku powołania.

Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym

Od 1979 roku - Muzeum Sztuki Złotniczej jest jednym z siedmiu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, a zarazem jest jedynym muzeum złotnictwa w Polsce. Częścią jego ekspozycji stałej, na którą składają się wystawy: sreber kultowych wyznań chrześcijańskich, judaika, srebra stołowe polskich i zagranicznych ośrodków złotniczych od XV do XX, była od początku jego istnienia kolekcja sreber współczesnych obrazująca w układzie chronologicznym, dorobek polskich twórców współczesnego złotnictwa, od 1945 roku do chwili obecnej.

Muzeum Okręgowe w Koninie

Już w 1936 roku znany koniński społecznik Ryszard Michalski postulował utworzenie w Koninie placówki muzealnej. Istniejąca w 1953 r. regionalna izba pamiątek, utworzona z inicjatywy Oddziału PPTK w Koninie w 1956 r. rozrosła się do rangi Muzeum Regionalnego. Dnia 01.02.1966 r., jako pierwsze muzeum państwowe na terenie rejonu konińskiego powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego, które w 1975 r., uzyskało status muzeum okręgowego.

Muzuem Zamkowe w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku, wielodziałowe muzeum typu historyczno-artystycznego, jest placówką centralną, podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Od początku swej działalności w 1961 r. Muzeum Zamkowe prowadzi działalność wystawienniczą z zakresu biżuterii. Posiada w swych zbiorach unikatowy w skali światowej zbiór artystycznych wyrobów z bursztynu, którego eksponaty wystawiane były w czołowych muzeach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, USA i Japonii.

Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Muzeum Bursztynu w Gdańsku jest Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Inicjatorami powołania Muzeum było przede wszystkim środowisko bursztynników Gdańskich. Duże znaczenie przy tej inicjatywie miała także przychylność prezydenta miasta Gdańska – pana Pawła Adamowicza. Muzeum rozpoczęło działalność wystawienniczą w 2006 roku. Program dla nowej instytucji opracowała Joanna Grążawska.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Inicjatywa powstania muzeum w Sandomierzu pojawiła się w 1918 r. Już 3 lata później nastąpiło otwarcie Muzeum Ziemi Sandomierskiej. Jego zbiory miały charakter regionalny, nie gromadzono w nim dzieł z zakresu sztuk pięknych i rzemiosła artystycznego. W czasie II wojnie światowej, duża część z 60000 zbiorów muzeum zaginęła lub uległa zniszczeniu, mimo to muzeum zostało reaktywowane w 1956 r. i sukcesywnie się rozwijało.

Galeria Bielak

Galeria Bielak założona została w październiku 2002 r. w Krakowie, przez Barbarę i Andrzeja Bielaków. Jej założyciele kierowali się przy tym przede wszystkim chęcią popularyzowania biżuterii autorskiej. Założyciele zorganizowali w niej ponad 50 indywidualnych i zbiorowych wystaw, zarówno debiutantów, jak i artystów o ustalonej już w Europie renomie.

Galeria Sztuki Milano

Galeria Sztuki Milano w Warszawie jest galerią sztuki współczesnej specjalizującą się wystawiennictwem i sprzedażą współczesnego malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, obiektów, fotografii, a także biżuterii artystycznej. Prowadzi działalność wystawienniczą od grudnia 1989 r. (z zakresu biżuterii od 1990).

Galeria Otwarta

Galeria Otwarta w Sandomierzu jest autorskim projektem Mariusza Pajączkowskiego. Jej otwarcie miało miejsce w maju 2010. Jest to galeria sztuki złotniczej i biżuterii autorskiej, która organizuje również wystawy fotografii i grafiki, warsztaty biżuterii oraz prowadzi działalność wydawniczą. Od chwili powstania do końca 2020 roku Galeria Otwarta zorganizowała 138 wystaw, w tym 97 złotniczych. 

Galerie Stanko

Właściciele i prowadzący galerie: Aleksandra i Janusz Stanko

Był rok 1989 i pewien dość przypadkowy splot wydarzeń spowodował, że zainteresowaliśmy się branżą jubilerską i postanowiliśmy otworzyć galerię z biżuterią autorską.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Na początku października 2007 roku w Gdańsku przy wsparciu władz miasta została powołana międzywydziałowa pracownia biżuterii Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Prowadził ją dr Sławomir Fijałkowski, jeden z najbardziej utalentowanych projektantów biżuterii młodego pokolenia, juror i kurator wielu międzynarodowych konkursów oraz wystaw.

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem województwa: małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Jego dyrektorem jest mgr inż. Aleksandra Górkiewicz-Malina. Urząd Probierczy w Krakowie podlega bezpośrednio Prezesowi Głównego Urzędu Miar.

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie – tereny obejmujące tereny historycznie należące do zaboru rosyjskiego i Prus Wschodnich. Jego dyrektorem jest mgr Maria Magdalena Ulaczyk. Urząd Probierczy w Warszawie podlega bezpośrednio Prezesowi Głównego Urzędu Miar.

Krakowskie Szkoły Artystyczne

Krakowskie Szkoły Artystyczne, w których od 20 lat prowadzę zajęcia z projektowania biżuterii w pierwszej kolejności nastawione były na kształcenie projektantów ubioru (SAPU - Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru). Podstawowymi przedmiotami prowadzonymi przez doświadczonych projektantów i artystów są zajęcia kierunkowe: projektowanie ubioru, konstrukcja i technologia odzieży, projektowanie biżuterii, projektowanie nakryć głowy, projektowanie obuwia, rysunek żurnalowy, fotografia mody, projektowanie tkanin i materiałoznawstwo oraz stylizacja i tendencje w modzie.

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Niepubliczna szkoła wyższa założona w 2002 roku, oferuje m.in. 3 letnie studia licencjackie – „Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych”. Rektorem uczelni jest Prof. dr hab. Michał  Sachanbiński wybitny mineralog i gemmolog autor wielu publikacji dotyczących tej tematyki.

Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii AMBERIF

Pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif odbyła się w 1994 r. Jej pomysłodawcami byli Tadeusz Befinger, Małgorzata Portych Jabłońska i Giedymin Jabłoński. W latach 1994-1999 organizowane były one pod nazwą Międzynarodowych Targów Bursztynu i Sztuki Jubilerskiej Amberif, w latach 2000-2002 – Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Zegarków Amberif, a od 2020 roku – Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif. Dyrektorem Projektu do 2019 roku była Ewa Rachoń. Od 2020 roku kuratorem Targów jest prof. Sławomir Fijałkowski.

Muzeum w Gliwicach

W latach 70-tych zaczęła powstawać kolekcja złotnictwa w Muzeum Gliwicach. Założone w 1905 r. muzeum jest jednym z najstarszych na Śląsku. W Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego znajduje się obecnie około 16 500 zabytków, w tym kolekcja polskiej, srebrnej biżuterii artystycznej, powstałej po 1945 r. Liczy ona blisko 800 obiektów.

Międzynarodowe Targi Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS

Targi „Złoto Srebro Czas” organizowane przez Międzynarodowe Centrum Targowe w Warszawie i Pracownię Sztuk Plastycznych, były jedną z wiodących imprez branży zegarmistrzowsko-jubilerskiej w Polsce. Pierwsza edycja warszawskich targów miała miejsce w 2000 r. Dyrektorem imprezy (tak jak poprzedzających je w latach 1991-2000 Targów PAY-Time) była Wanda Gontarska.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników (MSB)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników jest istniejącą od 1996 organizacja non-profit. Zrzeszająca prawie 300 członków z 30 krajów świata; naukowców, artystów, pasjonatów gemmologów, producentów i handlarzy. Celem MSB jest umacnianie pozycji bursztynu i dobrego wzornictwa w Polsce i na Świecie.

Wytwórnia Antidotum

Prywatna szkoła projektowania Wytwórnia Antidotum została utworzona w 2006 r. Jej ofertę edukacyjną stanowi kilkadziesiąt kursów o znacznym stopniu zróżnicowania. Najdłuższy jest profesjonalny, trzyletni kurs tworzenia biżuterii. Obejmuje on zarówno zagadnienia techniczne związane z obróbką i wykorzystaniem metali szlachetnych, kolorowych oraz kamieni szlachetnych, jak i najważniejsze zasady ergonomii w projektowaniu biżuterii. 

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Szkoła oferuje trzy kierunki nauczania: ceramikę artystyczną, jubilerstwo oraz grafikę użytkową. Kierunek kształcenia jubilerstwo został uruchomiony w 1955 r. jako pierwszy w Polsce i przez długie lata jedyny w kraju. Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania form jubilerskich (zwłaszcza biżuterii) oraz realizacji własnych projektów.

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach

Szkoła założona została w 1947 roku, jako Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, obecnie działa pod nazwą Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach to dwa ściśle związane ośrodki kształcenia.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 w Warszawie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 65 w Warszawie od września 2012 roku kształci rzemieślników w zawodzie złotnik-jubiler. Nauka zawodu trwa 3 lata (młodzież), a dorośli uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczą się rok. Szkoła jest jedynym w kraju ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, posiada jubilernię, odlewnię i grawernię komputerową.

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych (STFZ)

STFZ zrzesza polskich projektantów biżuterii zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem biżuterii autorskiej. Jego celem jest promowanie współczesnego polskiego wzornictwa biżuterii autorskiej w kraju i za granicą poprzez współorganizowanie wystaw, konkursów, plenerów i kursów w kraju oraz udział w podobnych imprezach za granicą. Sztandarowym projektem STFZ jest odbywający się od 2001 r. Międzynarodowy Konkurs Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE. 
Więcej informacji: www.sftz.pl 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/adminbiz/public_html/components/com_k2/templates/default/category.php on line 250