Justyna Sylwia Stasiewicz

Wyksztalcenie i edukacja

Tytuł zawodowy: doktor sztuki

2014 – 2018: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Studia ukończone na wydziale tkaniny i unioru, kierunek – wzornictwo, specjalizacja – projektowanie biżuterii.

 

Tytuł zawodowy: magister sztuki

2011 – 2013: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Studia ukończone na wydziale tkaniny i unioru, kierunek – wzornictwo, specjalizacja – projektowanie biżuterii.

 

Tytuł zawodowy: licencjat 

2008 – 2011: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Studia ukończone na wydziale wzornictwa.

 

Osiągnięcia w latach 2015-2020

Dydaktyka:

1 Październik 2013 – 15 Czerwca 2014: Autorski cykl wykładów i ćwiczeń prowadzony w
charakterze wolontariatu na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

28 Listopada 2015 – 26 Czerwca 2016: Autorski cykl wykładów i ćwiczeń prowadzony w ramach przedmiotu „Techniki prezentacyjne” na studiach podyplomowych Projektowanie biżuterii II ed. Na Wydziale Tkaniny i Ubioru, Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

10 Marzec 2016: Kurator wystawy: „Moduł” - będącej przeglądem zrealizowanego autorskiego ćwiczenia projektowego przeprowadzonego ze studentami pierwszego roku studiów licencjackich na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

9 Październik 2016 – 30 Września 2017: Autorski cykl ćwiczeń prowadzony w ramach przedmiotów wykładanych na studiach zaocznych, na wydziale Tkaniny i Ubioru, na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Komputerowe wspomaganie projektowania

Komputerowe wspomaganie technik emaliarskich

 

Publikacje:

5 Październik 2012: Publikacja prac w katalogu pokonkursowym "Prezentacje 2012" organizowanego przy targach Złoto Srebro Czas w Warszawie, Wydawca: STFZ.

20 Marca 2013: Publikacja pracy w katalogu "Trendbook", którego premiera odbyła się w ramach Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich” Amberif w Gdańsku. ISBN: 978 - 83 - 936663 - 0 - 0, Wydawca: Konsorcjum "Bursztyn. Skarb Polski" Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Gdańsk 2013.

18 Lipca 2013: Publikacja prac w katalogu "Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013" ISBN: 978 - 83 – 62759 - 37 - 9, Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2013. Nakład 1000 egzemplarzy.

7 Września 2013: Publikacja pracy w katalogu pokonkursowym "II Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Autorskiej Krzemień Pasiasty – Kamień Optymizmu". ISBN: 978 - 83 - 937906 - 1- 6, Wydawca: Spider P Mariusz Pajączkowski, Sandomierz 2013.

1 Października 2013: Publikacja pracy w katalogu "Sztuka Miedzi" wydanym przy okazji wystawy "60 rocznicy działalności Huty Miedzi. ISBN: 978 - 83 - 62534 - 43 - 2, Wydawca: Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica 2013

3 Październik 2013: Publikacja prac w katalogu pokonkursowym "Prezentacje 2013" organizowanego przy targach Złoto Srebro Czas w Warszawie, Wydawca: STFZ.

28 Czerwca 2014: Publikacja pracy w katalogu powarsztatowym "VII Sandomierskie Warsztaty Złotnicze – Krzmień Pasiasty - kamień optymizmu". ISBN: 978-83-88295-40-9. Wydawca: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Sandomierz 2014.

29 Grudnia 2014: Publikacja pracy naukowej „Grupy twórców biżuterii autorskiej od 1975 roku po czasy współczesne” napisana na cele projektu „Od tradycji do współczesnego designu. Zjawiska, pojęcia i twórcy współczesnej polskiej biżuterii”, prowadzonego w ramach programu Obserwatorium Kultury, oraz udział w samym projekcie. Głównym założeniem akcji było zrekonstruowanie historii złotnictwa polskiego, obejmującej okres od zakończenia drugiej wojny światowej do chwili obecnej. Publikacja dostępna online, pod adresem http://www.bizuteriaartystycznawpolsce.pl/ w zakładce „Teksty” [online 16.09.2015] Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Galerię Sztuki w Legnicy.

12 Września 2015: Publikacja pracy biżuteryjnej w pokonkursowym katalogu: „III Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Autorskiej Krzemień Pasiasty – Kamień optymizmu” Wydana przez Galerię Otwartą. ISBN: 978–83–937906–2–3, nakład 2000 egzemplarzy, Sandomierz 2015.

14 Maja 2016: Katalog powystawowy wydany przy okazji wystawy Amber Design Meeting mającej miejsce w Muzeum Okręgowym PAN w Warszawie

20 Maja 2016: Publikacja pracy w katalogu powystawowym Znaki obecności/Signs of Presence ISBN: 978-83-62534-85-2

25 Marca 2015: Publikacja prac biżuteryjnych na łamach wydawanego dwa razy do roku magazynu „Gems & Jewelry”, zawierającego artykuły recenzowane i angielskojęzyczne streszczenia. ISSN 2391 – 419X dostępnym również online pod adresem: http://www.gems-jewelry.pl/ [dostęp: 16.09.2015]

1 Października 2015: Publikacja artykułu własnego autorstwa, na łamach wydawanego dwa razy do roku magazynu „Gems & Jewelry”, zawierającego artykuły recenzowane 
i angielskojęzyczne streszczenia ISSN 2391 – 419X.

10 Marca 2016: Wywiad i publikacja prac biżuteryjnych na łamach magazynu Zegarki & Biżuteria. ISSN 1427-3799, 1/2016

9 Maj 2016: Publikacja zdjęcia pracy i recenzja w artykule na temat wystawy Amber Design Meeting. Polski Jubiler Nr 3 (9) maj/czerwiec 2016 ISSN 1429-3773

1 Września 2016: Publikacja artykułu własnego autorstwa w angielskojęzycznym, międzynarodowym magazynie Baltic Jewellery News, September 2016 (31), Wilno

2 l uty 2017: Wywiad na łamach miesięcznika Cogito Nr 2 (512) 2 luty 2017, ISSN 1231 – 160X

Marzec 2017 : Publikacja pracy w pokonkursowym katalogu Amberif Design Award 2017

Maj 2017: Publikacja we włoskim magazynie 18 Karati Gold & Fashion, ISSN 1120-3072

Styczeń 2017: Publikacja pracy w książce The Contemporary jewelry exchange, ISBN – 13:978-9198232615

Maj 2018: Publikacja w pokonkurosywm katalogu „Prezentacje – Srebro i bursztyn, konkurs sztuki złotniczej”

Czerwiec 2018: Publikacja w magazynie Czas na wnętrze numer 6/2018 rok, ISSN 2080-9190

Czerwiec 2018: Publikacja w katalogu towarzyszącym wystawie „Moim zdaniem...”

Październik 2018: Publikacja w katalogu wystawy „PL100”, ISBN: 978-83-65841-28-5

Listopad 2019: Publikacja na łamach chińskiego internetowego serwisu 3D imperial – wywiad i prezentacja mojej sylwetki twórczej. [dostęp 19 listopada 2019] http://www.3dimperial.com/magazine/book40/#p=62

 

Konferencje

9-15 Marca 2015: Prelegentka (własny referat) w konferencji naukowej "Innowacje 
w modzie" będącej częścią Targów Designu w WST, organizowanych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.

21 – 22 Października 2016: Prelegentka na sympozjum naukowym „Biżuteria Miejska” zorganizowanym przez Katedrę Biżuterii, Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi

 

Prace w zbiorach muzealnych:

Przekazanie pracy do zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Przekazanie pracy do zbiorów Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 

Nagrody:

1 - 3 Października 2015: Pierwsze miejsce w kategorii "Mistrza przestrzeni 3D" w konkursie organizowanym przez Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów i Międzynarodowe Centrum Targowe (MCT Polska). Konkurs odbywał się w trakcie targów złotniczo-jubilerskich: Złoto Srebro Czas

 

Wystawy:

22 Listopada - 16 Stycznia 2015: Prezentacja prac biżuteryjnych na wystawie w duecie 
z Michaliną Owczarek. Tytuł wystawy brzmiał „Ja, my, oni” odbywała się ona w ramach cyklu „Wspólny punkt widzenia” i miała miejsce w Galerii Otwartej w Sandomierzu. Wystawie towarzyszył mini katalog – każda z artystek aranżowała własną część wystawy.

13 Lutego - 26 Kwietnia 2015: Prezentacja prac biżuteryjnych na wystawie zbiorowej „The bridge”, mającej miejsce na zamku Wasserschloss Klaffenburg w Chemnitz.

25 - 28 Marca 2015: Prezentowanie prac biżuteryjnych w charakterze wystawcy na „Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich” Amberif 
w Gdańsku. Premierowa prezentacja nowej kolekcji. Własna aranżacja stoiska.

30 Kwietnia - 9 Września 2015: Publikacja prac biżuteryjnych w ramach ogólnopolskiej wystawy zbiorowej „2015 x biżuteria” organizowanej przez Galerię Otwartą, mieszczącą się przy ul. Rynek 5 w Sandomierzu.

12 Września – 12 Listopada 2015: Publikacja pracy biżuteryjnej na ogólnopolskiej, pokonkursowej wystawie zorganizowanej z okazji „III Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Autorskiej Krzemień Pasiasty – Kamień Optymizmu”, mającej miejsce w Galerii Otwartej, mieszczącej się przy ul. Rynek 5 w Sandomierzu.

1 - 3 Października 2015: Prezentowanie prac biżuteryjnych w charakterze wystawcy na „Międzynarodowych Targach Biżuterii i Zegarków” Złoto Srebro Czas w Warszawie. Własna aranżacja stoiska. Premierowa prezentacja nowej kolekcji.

20 Luty 2016: Publikacja pracy biżuteryjnej, będącej efektem Międzynarodowej Wymiany Biżuterii Autorskiej (The Contemporary Jewelry Exchange 2015) Sama akcja została w 2016 roku nagrodzona w kategorii Economic Sciences na Memory of Alfred Nobel 2015.

26 Kwietnia – 5 Czerwca 2016:„Znaki obecności/Signs of Presence” Wystawa zbiorowa pedagogów i doktorantów ASP w Łodzi, w trakcie międzynarodowego festiwalu SREBRO w Legnicy. (premierowe upublicznienie dzieła)

26 Kwietnia – 5 Czerwca 2016: Indywidualna wystawa B(e)e Black mająca miejsce w trakcie międzynarodowego festiwalu Srebro w Legnicy. (premierowe upublicznienie dzieła)

14 Maja – 4 Września 2016: „Amber design Meeting” wystawa zbiorowa w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (premierowe upublicznienie dzieła)

9 Sierpnia – 11 Września 2016: Zbiorowa wystawa doktorantów Synergia 40 w galerii Willa w Łodzi

3lutego – 26lutego 2017: Udział w wystawie zbiorowej doktorantek w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku 2017

22-25 Marca 2017: Udział w wystawie finalistów konkursu Amberif Design Award 2017
http://amberif.amberexpo.pl/title,AMBERIF_DESIGN_AWARD_2017,pid,3559.html

8 – 9 Kwietnia 2017: Innowacyjna Łódź – spotkanie z Open BioMedical Initiative w trakcie 17 Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki. Prezentacji protezy ręki Tina, którą zaprojektowałam, warsztaty z łodzianami

5-9 Października 2017: Publikacja pracy na wystawie „Artyści śladem łódzkich detali” odbywającej się na Podwórku Hilarego w trakcie festiwalu Detalfest w Łodzi

8 – 10 Października 2017: Prezentacja pracy na wystawie prezentowanej przez producenta drukarek Solidscape w trakcie Jewellex 2017 w Republice Południowej Afryki.

23 Marca 2018: Udział w prestiżowej gali AMBER LOOK trends & styles 2018 w trakcie targów Amberif 2018 w Gdańsku.

Czerwiec 2018: Premiarowe otwarce wystawy „Moim zdaniem...” w trakcie targów Jubinale w Krakowie

 

Linki do stron www i stron w mediach społecznościowych.

https://stasiewicz-jewelry.com/

https://www.behance.net/stasiewicz-justyna

https://www.facebook.com/stasiewicz.jewelry/

https://www.instagram.com/stasiewiczjewelry/

https://www.linkedin.com/in/justyna-stasiewicz/

https://justynastasiewicz.wixsite.com/bizuteria

 

Ostatnio zmieniany piątek, 17 luty 2023 15:28