TERMINOLOGIA - S

SKROBANIE   (zwane także przez starszych złotników szabrowaniem) operacja mająca na celu zdjęcie pewnej grubości warstwy materiału z obrabianego elementu jest skrobanie. Skrobanie wykonuje się narzędziami, które nazywa się skrobakami. Skrobak – inaczej szaber. (B.A.)

SPAWANIE – łączenie elementów przez nadtopienie brzegów tych elementów, tzn. podgrzanie do takiej temperatury, w której brzegi metalowych elementów topią się i zlewają. (B.A.)

SPAWANIE ELEKTRONOWE – polega na nagrzaniu i stapianiu metali wiązką elektronów. Wolframowa elektroda podczas przepływu prądu elektrycznego rozgrzewa się do wysokiej temperatury i staje się źródłem emisji elektronów. Energia kinetyczna zmienia się w energię cieplną i powoduje nadtapianie metali. (B.A.)

SPAWANIE ELEKTRYCZNE ŁUKOWE – źródłem ciepła jest łuk elektryczny wywołany przez prąd stały lub zmienny (2400-6000). Spawanie prądem stałym jest bardziej uniwersalne – spawać można większość metali różnymi elektrodami.  (B.A.)

SPAWANIE GAZOWE – źródłem ciepła powodującym nadtapianie brzegów spawanych elementów i spoiwa jest płomień gazu palnego w atmosferze tlenu.  Gazem takim głównie jest acetylen, rzadko wodór. (B.A.)

SPAWANIE W OSŁONIE ARGONU – (lub dwutlenku węgla) odbywa się podczas przeskakiwania łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą wolframową (nietopliwą) lub elektrodą w postaci grubego drutu (topliwą).  Stosowane głównie przy spawaniu stopów aluminium, miedzi, tytanu, stali nierdzewnych. (B.A.)

SPINKA – zob. ZAPINKA

SPRZĄCZKA – zob. ZAPINKA

SYGNET – zob. PIERŚCIEŃ

SZKAPLERZ – zob. ZAWIESZENIA  NA SZYJĘ

SZKOFIA – ozdoba z blaszek przypominająca kształtem skrzydło ptaka, osadzona na pionowym trzpieniu. Służyła jako dekoracja kołpaków. (G.M.)

SZLIFOWANIE – jest to wygładzanie powierzchni przedmiotu, usuwanie nierówności powstałych na skutek poprzedniej obróbki. (G.M.)

SZPILA – zob. ZAPINKA

SZTANCOWANIE - technika złotnicza, stosowana przy wyrobie monet i medalionów. Na kawałki miękkiego metalu (tzw. poduszka) nakłada się krążek metalu twardego, a na niego sztancę. Wyrób uzyskuje się poprzez uderzanie w górną partię sztancy młotkiem. (B.M.)

SZTUKA ZŁOTNICZA  pojęcie mieszczące się w szerokim pojęciu sztuki. Opisuje trójwymiarowe prace wykonane technikami złotniczymi i przy użyciu narzędzi i materiałów stosowanych tradycyjnie w warsztacie złotniczym. (P.M.)

SZYNA – część PIERŚCIENIA