Hasła do słownika najważniejszych terminów złotniczych zostały zaczerpnięte z następujących źródeł:

 

BANDKOWSKI ANDRZEJ (B.A.)

„Biżuteria artystyczna – kurs wytwarzania”, Wrocław 2014

 

BARAN MARTA (B.M.)

"Biżuteria grecka i rzymska w świetle portretów fajumskich", rozprawa doktorska, Toruń 2012

 

GRADOWSKI MICHAŁ (G.M.)

„Dawne złotnictwo. Technika i terminologia”, Warszawa 1984

 

KOŁKÓWNA STANISŁAWA (K.S.)

"Biżuteria" [w:] "Kultura materialna starożytnej Grecji" red. K. Majewski, t. III, Warszawa 1978

 

PAJĄCZKOWSKI MARIUSZ (P.M.)

„Hasło tegorocznego konkursu jest skomplikowane nawet dla samych pomysłodawców…”  [w:] „Granice sztuki globalnej. Rzemiosło. Design. Szutka”, Legnica 2010

 

ROCHACKI A. JACEK (R.A.J.)

"Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego", Kazimierz Dolny 2014