Bartosz Ulatowski

Bartosz Ulatowski

Urodzony 20.01.1982 r. w Warszawie. Związany z Pracownią MiliM.