Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Na początku października 2007 roku w Gdańsku przy wsparciu władz miasta została powołana międzywydziałowa pracownia biżuterii Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Prowadził ją dr Sławomir Fijałkowski, jeden z najbardziej utalentowanych projektantów biżuterii młodego pokolenia, juror i kurator wielu międzynarodowych konkursów oraz wystaw.

Pracownia kształciła na poziomie studiów licencjackich 12 osób rocznie. Studenci uczyli się projektowania biżuterii, od autorskich kreacji biżuterii, poprzez wzornictwo przemysłowe i technologie masowej prototypizacji (w trybie fakultatywnym). W tej formule specjalizacja ta działała do IX 2009.

W latach 2007-2009 na ASP działała Pracownia Projektowania Biżuterii, w 2009-2013 - Pracownia Projektowania Biżuterii i Form Użytkowych. Była ona pracownią kierunkową kształcącą w ramach studiów I-go i II-go st. Od października 2013 roku na ASP w Gdańsku działa pracownia Designu Eksperymentalnego.

 

Oprac. Piotr Cieciura

 

Kontakt:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

http://www.asp.gda.pl/strona/kategoria/320/pracownia_wzornictwa_2_design_eksperymentalny

Wyświetlony 2393 razy