Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi rozpoczęła działalność w 1945 r. jako Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. W 1959 r. powstała w niej pierwsza w Polsce Pracownia Projektowania Biżuterii, funkcjonująca wówczas pod nazwą Pracowni Drobnych Form. Jej twórcami byli Barbara Rose, Andrzej Jakuszewski i Andrzej Jocz, a jej założycielem była Lena Kowalewicz-Wagner.

W 1972 r. powstała druga równoległa Pracownia: Projektowania Galanterii Metalowej Przemysłowej. Na jej czele stał prof. Zygmunt Ogrodowski. Z czasem obie pracownie połączono w Pracownię Projektowania Biżuterii i Galanterii. Od 1984 r. kierowana ona była przez prof. Andrzeja Szadkowskiego.

W 2002 r. Pracownię Biżuterii i Galanterii przekształcono w Katedrę Biżuterii, w ramach której obecnie funkcjonują pracownie: Biżuterii (1989 r.), Form Złotniczych (2003 r.), Emalii (2004 r.), Wspomagania Projektowania Komputerowego (2005 r.) oraz Materiałoznawstwa i Technologii (2006 r.). Założycielem Katedry jest prof. Andrzej Szadkowski, a od 2008 r. jej kierownikiem jest prof. Andrzej Boss.

Od 1998 przy kolegium mody na Wydziale Tkaniny i Ubioru, w ramach, którego funkcjonuje Katedra Biżuterii, utworzono studia licencjackie ze specjalizacją Projektowanie Biżuterii. W latach 2003-2008 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prowadzącym pracownię Podstaw Projektowania Biżuterii był prof. Sławomir Fiałkowski (ówcześnie doktor).

Obecnie w ramach zajęć w Katedrze Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prowadzone są studia I i II stopnia. Obowiązują na nich limity przyjęć (do 10 osób rocznie). Przez cały okres swej działalności (jako Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi) mury uczelni opuściło 253 dyplomantów specjalizujących się w wytwarzaniu biżuterii. Wśród nich 100 osobową grupę stanowią studenci, którzy ukończyli studia I stopnia i do tej pory nie uzyskali tytułu magistra (nie podjęli studiów II stopnia, bądź też są w ich trakcie). Wśród 253 dyplomantów ASP w Łodzi 22 stanowią studenci, którzy po ukończeniu studiów I stopnia, zdecydowali się na podjęcie studiów II stopnia i uzyskali tytuł magistra w macierzystej uczelni. W Katedrze Biżuterii ASP od 2014 r. istnieje możliwość kontynuowania studiów na środowiskowych studiach doktoranckich. 

W latach 2007-2014 na ASP w Łodzi, w ramach programu Erasmus studiowało 29 studentów (ze Słowacji, Czech, Litwy, Portugali, Bułgarii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Słowenii, Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Ukrainy). Obecnie w Katedrze Biżuterii studiuje 6 studentów z zagranicy. Początkowo studenci programu Erasmus wybierali głównie Projektowanie Biżuterii, ale od 2010 roku również Komputerowe Wspomaganie Projektowania i Emalie. 

Studenci Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi biorą udział w licznych polskich i międzynarodowych konkursach. Tylko w latach 1999-2014 zdobyli oni 137 nagród i wyróżnień (odpowiednio 105 nagrody, w tym 21 pierwszych oraz 32 wyróżnienia).

 

Z Katedrą Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi obecnie związani są:

prof. Andrzej Szadkowski: pracę dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi podjął w 1972 r. w Pracowni Projektowania Galanterii Metalowej doc. Zygmunta Ogrodowczyka, później przekształconą w Pracownię Projektowania Biżuterii i Galanterii Metalowej, a od 1989 r. w Pracownię Projektowania Biżuterii, którą od tamtej daty samodzielnie kieruje (dzisiaj Pracownia Biżuterii).

prof. Andrzej Boss: zatrudnienie od 1985 r. w Pracowni projektowania Biżuterii; od 1998 zatrudniony także na studiach niestacjonarnych- Kolegium Mody, Pracownia Projektowania Biżuterii, od 2002 jako studia niestacjonarne Katedry Biżuterii, od 2003 kierownik Pracowni Form Złotniczych, od 2008 kierownik Katedry Biżuterii

dr Sergiusz Kuchczyński: zatrudniony od stycznia 2003 r. na stanowisku asystenta w Pracowni Biżuterii prof. Andrzeja Szadkowskiego. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora, od 2013 adiunkt w wyżej wymienionej Pracowni.

dr Ewa Effenberg: zatrudniona od 2005 r. jako asystent, obecnie adiunkt w pracowni Form Złotniczych, od 2007 r. podjęła pracę i prowadzi zajęcia na studiach zaocznych.

dr Olga Podfilipska: Jest zatrudniona na uczelni od 2004 r. (od grudnia). Wcześniej t.j. od 2003 r. prowadziła zajęcia w Kolegium Biżuterii (studia niestacjonarne). Od początku były to zajęcia z technologii emalii. Równocześnie razem ze Sławomirem Fijałkowskim prowadziła pracownię Podstaw Projektowania Biżuterii (2005/2006 i 2006/2007) oraz pracownię Komputerowego Wspomagania Projektowania (od 2005 z Sławomirem Fiałkowskim, potem od 2007 sama, a w 2008 dostała do pomocy Marcina Nowaka). Od 2012 r. prowadzi specjalne zajęcia z podstaw projektowych i technologicznych dla studentów z programu Erasmus.

mgr Marcin Nowak: zatrudniony od 2008 r. Od 2010 r. Prowadzi samodzielnie pracownię Komputerowego Wspomagania Projektowania

dr Jarosław Kolec: zatrudniony od 1987 r. Od 2006 r. prowadzi pracownię Technologii i Materiałoznawstwa.

Z Katedrą Biżuterii związani są również pracownicy techniczni: Witold Swarski (od 1991 r.) i Jakub Kolec (od 2008 r.)

Prace semestralne i dyplomowe studentów jednostki wystawiane są w licznych galeriach m.in. Złotej (powierzchni bezpośrednio dysponowanej przez Katedrę), Otwartej, Kobro, Erazmus, V Piętro oraz w salach znajdujących się na terenie Centrum Promocji Mody. Najstarsza praca w pochodzi z 1966 r. Wykonana została pod kierunkiem docenta Leny Kowalewicz. Obecnie w zbiorach archiwum Katedry Biżuterii znajduje się 136 prac absolwentów.

W zbiorach biblioteki Katedry Biżuterii znajduje się osobny dział "Złotnictwo", w skład którego wchodzi 272 książkowych publikacji, z czego najstarsza została wydana w 1979 r., najnowsza natomiast w 2013 r. Dodatkowo w zbiorach biblioteki znajdują się czasopisma, w tym z czasopism branżowych: GZ Goldschmiede Zeitung, L'Officiel Accessories, Polski Jubiler, Schmuck Magazine, Art Aurea.

 

Opracowane na podst. materiałów przygotowanych przez

prof. Andrzeja Bossa

 

 

Dyplomanci „Specjalizacji Biżuterii” Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (PDF)

Nagrody i wyróżnienia zdobyte na konkursach biżuteryjnych przez studentów i absolwentów ASP w Łodzi w latach 1999-2014 (PDF)

Ważniejsze publikacje pracowników z zakresu biżuterii ASP w Łodzi (PDF)

 

Kontakt:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

 

http://www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Akatedra-b&catid=11%3Akatedry-tiu&Itemid=391&lang=pl

 

Wyświetlony 5414 razy