Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi powstała z inicjatywy jej obecnego rektora prof. Jerzego Derkowskiego w kwietniu 1998 r. Od 2001 r. zaczęła ona kształcić na poziomie magisterskim. W kwietniu 2004 r. Uczelnia przeniosła swoją siedzibę z ul. Pomorskiej do dawnej Centrali Handlowej Karola Scheiblera na ulicę Targową 65.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania jest uczelnią niepubliczną kształcącą na studiach I-go i II-go stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich (studia filmowe i fotografia) i podyplomowych na wszystkich prowadzonych i akredytowanych kierunkach i specjalnościach. Aktualna struktura uczelni to trzy wydziały: Architektury, Wzornictwa, Filmu i fotografii.

Na Wydziale Wzornictwa w roku 1993 powstała „Pracownia Projektowania Biżuterii”, którą od początku prowadzi dr Piotr Cieciura. Projektowanie biżuterii jest przedmiotem obowiązkowym włączonym do kierunkowej specjalizacji „Projektowanie ubioru, obuwia i biżuterii”. To jedyny w Polsce program edukujący tak wszechstronnie dostrzegający problematykę współistnienia i wzajemne relacje między sylwetką ludzką, ubiorem i biżuterią. W obecnej strukturze uczelni Pracownia Projektowania Biżuterii funkcjonuje w ramach Katedry Sztuki Przedmiotu i Warsztatu Realizacji kształcąc studentów III, IV, V semestru studiów dziennych i zaocznych. Dalszą wiedzę i praktykę projektową i warsztatową można kontynuować na studiach magisterskich. Studenci innych specjalizacji mogą podjąć naukę wybierając Pracownię Projektowania Biżuterii jako przedmiot fakultatywny. Od roku 2004 czyli od momentu w którym uczelnia uzyskała uprawnienia dla studiów magisterskich dyplomy obroniło, na obu poziomach kształcenia 28 absolwentów. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażony warsztat złotniczy o 15 stanowiskach.

 

Uczelnia oprócz działalności statutowej od wielu lat, animuje i popularyzuje edukację  złotniczą w kraju i zagranicą. Jako pierwsza w Polsce zorganizowała Międzynarodowe Studenckie Letnie Warsztaty Złotnicze (pierwsza edycja warsztatów odbyła się 2002  druga w 2006 r.). Studenci biorą udział sympozjach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych. W latach 2004 -2013 zorganizowano na uczelni sześć edycji wakacyjnych warsztatów wiedzy złotniczej, projektowania i realizacji srebrnej biżuterii.„Lato z biżuterią”. Szkoła włącza się także w działania upowszechniające wiedzę o złotnictwie, współpracując z Muzeum Złotnictwa w Kazimierzu Dolnym i organizując warsztaty i wykłady w dorocznej imprezie „Noc muzeów”.

 

Na podst. dr Piotr Cieciura

„Edukacja złotnicza w Polsce”

 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

ul. Targowa 65, 90-324 Łódź

http://www.wssip.edu.pl

Wyświetlony 2960 razy