Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem województwa: małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Jego dyrektorem jest mgr inż. Aleksandra Górkiewicz-Malina. Urząd Probierczy w Krakowie podlega bezpośrednio Prezesowi Głównego Urzędu Miar.

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie – tereny obejmujące tereny historycznie należące do zaboru rosyjskiego i Prus Wschodnich. Jego dyrektorem jest mgr Maria Magdalena Ulaczyk. Urząd Probierczy w Warszawie podlega bezpośrednio Prezesowi Głównego Urzędu Miar.