Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie – tereny obejmujące tereny historycznie należące do zaboru rosyjskiego i Prus Wschodnich. Jego dyrektorem jest mgr Maria Magdalena Ulaczyk. Urząd Probierczy w Warszawie podlega bezpośrednio Prezesowi Głównego Urzędu Miar.

Misją Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie jest sprawna i rzetelna realizacja zadań z dziedziny probiernictwa w celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad obrotem wyrobami z metali szlachetnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez administrację probierczą są: badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami przybliżonymi oraz oznaczanie wyrobów z metali szlachetnych cechami probierczymi. Urząd Probierczy w Warszawie wystawia świadectwa badania oraz zaświadczenie dotyczące badanych wyrobów. Dodatkowo przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów ustawy przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem oraz obrotem wyrobami z metali szlachetnych. Istotną funkcją Urzędu jest także prowadzenie rejestru znaków imiennych i ich wydawanie, a także przeprowadzanie ekspertyz autentyczności cech i oznaczeń umieszczanych na wyrobach z metali szlachetnych.

Historia probiernictwa w Warszawie ma tradycję sięgającą XVI w., kiedy to w 1516 r. władze Warszawy postanowiły bić na tutejszych wyrobach znaki probiercze. Urząd Probierczy w Warszawie został powołany do życia na mocy Najwyższego Ukazu carskiego z kwietnia 1851 r. Urząd ten został w czasie I wojny światowej ewakuowany do Moskwy w 1915 r. Jego funkcje przejął powstały w 1920 r. polski urząd. Wraz z Głównym Urzędem Probierczym w Warszawie, powstały też urzędy w Krakowie, Lwowie, a w 1921 w Wilnie. Mimo zmian organizacyjnych, takich jak likwidacja w 1926 r. Głównego Urzędu i ustanowienie na jego miejscu Warszawskiego Urzędu Probierczego, funkcjonował on nieprzerwanie do wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. Wznowił on swoją działalność już w styczniu 1945 r. Od 1947 r. Urząd Probierczy w Warszawie podlegał Ministerstwu Handlu Wewnętrznego. Był on jednostką nadrzędną dla urzędów w Gdańsku i Poznaniu. W 1962 r. Urzędy Probiercze w Warszawie i Krakowie podporządkowano Głównemu Urzędowi Miar.

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na czynności probiercze, na terenie kraju powoływano sukcesywnie terenowe odziały urzędów probierczych. Tworzenie kolejnych placówek terenowych odbywało się na podstawie zarządzeń Prezesa GUM.

 

 

Kolejność powstawania oddziałów terenowych Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie:

1961 – Gdańsk, Poznań (obecnie funkcjonuje w strukturze OUP w Krakowie)

1964 – Bydgoszcz

1965 – Łódź

1965 – Olsztyn (zlikwidowany w 1967)

1970 – Lublin (nie powołano tu nigdy stałego urzędu, zlikwidowany w 2009)

1987 – Białystok

 

Wszystkie urzędy terenowe funkcjonowały początkowo jako okresowe – były uruchamiane na kilka dni w miesiącu. W miarę wzrostu zapotrzebowania na czynności probiercze większość z nich przekształcano w oddziały stałe. W 1970 r. rozpoczęto uruchamiać punkty probiercze w siedzibach większych producentów wyrobów z metali szlachetnych (w Warmecie, Biamecie, Mennicy Państwowej, NBP, Centralnej Hurtowni Wyrobów Jubilerskich, Przedsiębiorstwie „Jubiler” w Gdańsku).

Urząd Probierczy w Warszawie współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką metali szlachetnych. Są to m.in. uczelnianie wyższe, muzea oraz stowarzyszenia i organizacje branżowe związane ze złotnictwem. Pracownicy OUP w Warszawie prowadzą wykłady z dziedziny probiernictwa. Odbywają się one w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad to wykłady wygłaszane są na szkoleniach organizowanych przez lokalny Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników oraz podczas warsztatów szkoleniowych aranżowanych przez Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym.

Urząd Probierczy w całym podległym sobie okręgu zatrudnia 82 pracowników, z czego 40 osoby pracują w Warszawie. Są to przeważnie pracownicy techniczni.

 

Na podstawie materiałów przygotowanych przez:

Marię Magdalenę Ulaczyk

Dyrektor Urzędu Probierczego w Warszawie

 

 

Historia probiernictwa (PDF) - materiały UP w Warszawie

Urząd Probierczy w Warszawie kalendarium (PDF)  - materiały UP w Warszawie

Jednostki terenowe Urzędu Probierczego w Warszawie (PDF)

Statystyka kontroli probierczych w latach 2002-2013 (PDF)

Ocechowania Urzędu Probierczego w Warszawie w latach 1981-2013 (PDF)

 

Kontakt:

Okręgowy Urząd Probierczy

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel./fax (22) 620-33-94, (22) 620-27-85

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oup.waw.pl

Wyświetlony 3491 razy