BURSZTYN NIE TYLKO NAD BAŁTYKIEM

Książka jest próbą ukazania rozwoju bursztynnictwa w Polsce środkowej i południowej od historycznie odległych tradycji potwierdzonych wykopaliskami archeologicznymi po dokonania współczesnych bursztynników – zarówno mistrzów rzemiosła, jak i artystów 2. połowy XX i XXI wieku. Prace w niej omawiane i prezentowane pochodzą z ich współczesnych warsztatów lub z zachowanych i udokumentowanych zbiorów muzealnych. W książce znalazły się również sylwetki badaczy i pedagogów wyższych szkół artystycznych oraz twórców wytyczających nowe kierunki rozwoju sztuki bursztynniczej.  Książka pod reakcją prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz i Wandy Gontarskiej została wydana w 2012 r. przez Międzynarodowe Centrum Targowe, organizatora targów Złoto Srebro Czas.TRENDBOOK

Wydawana rokrocznie od 2011 roku publikacja koncentruje się na prognozowaniu trendów stylistycznych, które kształtować będą kierunek ewolucji przemysłów kreatywnych w nadchodzącym sezonie, oraz prezentuje autorskie prace nimi inspirowane stworzone przez czołowych polskich projektantów i studentów kierunków projektowych.
Publikacja pod redakcją prof. Sławomira Fijałkowskiego wydawana przez Biuro Prezydenta Miasta Gdańska przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu.BURSZTYN BAŁTYCKI – TRADYCJA I INNOWACJA

Publikacja jest podsumowaniem wystawy „Bursztyn bałtycki – tradycja i innowacja” prezentowanej w latach 2015-2018 podczas Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, na targach Inhorgenta w Monachium, dwukrotnie w Brukseli – w centrum wystawienniczym Tour & Taxis oraz w Parlamencie Europejskim, która dokumentuje  wszystkie znaczące dokonania w dziedzinie współczesnego bursztynnictwa: sztuki, rzemiosła i designu, ze szczególnym podkreśleniem jakości. Publikacja będąca monografią Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku została wydana przez Urząd Miejski w Gdańsku w 2018 r.ARTYŚCI ZŁOTNICY. ROZMOWY O POLSKIEJ BIŻUTERII

Jak podkreśla pomysłodawczyni publikacji Maria Magdalena Kwiatkiewicz, współwłaścicielka firmy YES, stanowi ona próbę zatrzymania upływającego czasu w pracowniach złotniczych polskich projektantów poprzez opisanie twórców, ich biżuterii oraz okoliczności, w jakich powstała. W rozmach przeprowadzonych przez Agnieszkę Jankowiak z 12 artystami – pionierami biżuterii autorskiej w Polsce o bezspornych osiągnięciach i zasługach dla rozwoju polskiej sztuki złotniczej – przewijają się liczne i różnorodne wątki, od osobistych i rodzinnych po ogólne refleksje o świecie. W ich centrum pozostają jednak zawsze twórcy – z ich motywacjami, dylematami, przemyśleniami dotyczącymi definicji biżuterii, metod jej wytwarzania czy strategii działania. Publikacja wydana w 2019 r. przez Galerię YES.

 

TRAKTAT O SZTUCE ZŁOTNICZEJ BENVENUTA CELLINIEGO

Choć „Traktat o sztuce złotniczej” Celliniego jest jednym z czołowych dzieł literatury renesansu, pierwszego (!) polskiego tłumaczenia doczekał się dopiero w 2013 r. dzięki Jackowi Rochackiemu – złotnikowi, który nie tylko badał dawne techniki związane z rzemiosłem złotniczym, ale też praktycznie stosował je w swojej pracy. Jego opracowanie zawiera nie tylko przekład samego dzieła opatrzony licznymi komentarzami wyjaśniającymi zawiłości językowe i techniczne, ale też bardzo obszerne omówienie podstawowych prac wykonywanych w warsztacie złotniczym w czasach Celliniego oraz bogaty słownik terminologiczny. Całość uzupełniają liczne XVI-wieczne ilustracje ukazujące wnętrze ówczesnego warsztatu złotniczego, narzędzia oraz mistrzów przy pracy. Wydawca: Beta Design i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, rok 2013.

 

SŁOWNIK TERMINÓW UŻYWANYCH W DAWNYCH WARSZTATACH ZŁOTNICZYCH ORAZ WYBRANYCH TERMINÓW POMOCNYCH PRZY ROZUMIENIU SPECYFIKI WARSZTATU

Autor słownika, złotnik i autor wielu publikacji z zakresu teorii, historii i praktyki sztuki złotniczej Jacek A. Rochacki, stanął przed niełatwym zadaniem stworzenia polskiego słownika technik i narzędzi złotniczo-jubilerskich, których nazwy wywodzą się w z j. niemieckiego, francuskiego i włoskiego i które przez lata były spolszczane czy zniekształcane. Dzięki wiedzy, doświadczeniu autora oraz konsultacjom z ekspertami z zagranicy powstał wybór terminów nie tylko warsztatowych, ale i spotykanych i stosowanych w tematyce złotniczej. Słownik został wydany w 2019 r. przez wydawnictwo Beta Design.RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I WZORNICTWO W POLSCE

Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce to nazwa wspólna dla cyklu publikacji o zróżnicowanej tematyce stanowiących podsumowanie odbywających się od 2001 r. konferencji organizowanych przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS). Ich najważniejszym celem jest niezmiennie stymulowanie rozwoju badań dotyczących tej właśnie dziedziny rzemiosła artystycznego, edukacja w zakresie dziejów sztuki jubilerskiej i jej relacji ze współczesnością oraz przyczynianie się do upowszechniania wiedzy o zbiorach muzealnych. Każdy z dotychczas wydanych dziewięciu tomów poświęconych biżuterii obejmuje zróżnicowaną tematykę – od średniowiecza do czasów współczesnych.


Biżuteria w Polsce, Toruń 2001

Biżuteria w Polsce. Amulet – znak – klejnot, Toruń 2003 

Biżuteria w Polsce. Treści, teksty, przesłania, Toruń 2005 

Dawna i nowsza biżuteria w Polsce. Toruń 2008

Koral, perła i inne wątki. Biżuteria w Polsce. Warszawa 2010

O biżuterii w Polsce. Toruń 2012  

Elitarna fascynacja czy niedoceniony element obrazu sztuki polskiej. Biżuteria w Polsce. Toruń 2013

Od klejnotów królewskich po biżuterię ubogą. O biżuterii w Polsce. 

Biżuteria w Polsce. Konteksty, zbiory, ekspozycjeLENA KOWALEWICZ-WEGNER I ŁÓDZKA SZKOŁA PROJEKTOWANIA BIŻUTERII LATA 1959-1979 

Katalog wystawy "Lena" poświęconej twórczości utalentowanej artystki (1924-1989), założycielki Pracowni Drobnych Form (obecnie Katedra Biżuterii) na łódzkiej ASP, w Galerii Miejskiej w Łodzi w 2016 r., na której pokazano prace jej i jej studentów realizujących jej słynny nowatorski jak na tamte czasy program nauczania zakładający m.in. brak podziału na sztukę czystą i użytkową i stawiający na rozwój wyobraźni artystycznej eliminujący podejście rzemieślnicze. 
Organizator wystawy: Miejska Galeria Sztuki 


Przemijający świat rzemiosła. 500 lat Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy

Książka została wydana z okazji 500-lecia działalności Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m. st. Warszawy. Powstanie cechu datuje się na 13 czerwca 1516 roku, kiedy Cech Złotników starej Warszawy otrzymał status. Opracowanie jest próbą przedstawienia zarysów dziejów cechu i rzemiosła od czasów najwcześniejszych do czasów współczesnych.

Część obiektów sfotografowanych i umieszczonych w publikacji można odnaleźć na wystawie stałej w Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta.

 

POZOSTAŁE:

 

BANDKOWSKI A.

Biżuteria artystyczna – kurs wytwarzania, Wrocław 2014

 

FLOROW A.W

Artystyczna obróbka metali, Warszawa 1989

 

FRĄCKIEWICZ A., KASPRZAK-MILLER A.

Polska biżuteria artystyczna z lat 1945-1950 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1999

 

GIERŁOWSKA G.

O dawnych kolekcjach bursztynu i gdańskiej jaszczurce, Gdańsk 2005 

Przewodnik po imitacjach bursztynu, Gdańsk 2003 

 

GIERŁOWSKI W. 

Bursztyn i gdańscy bursztynnicy, Gdańsk 1999

 

GÓRECKI A. 

Technologia ogólna, Warszawa 2013

 

GRADOWSKI M. 

Technika i technologia w dawnym złotnictwie, Warszawa 1975

Słownik terminologiczny wyrobów złotniczych, Warszawa 1976

Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa, 1984

Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenach Polski w obecnych jej granicach, Warszawa 1994

 

GUNIA P.

Gemmologia praktyczna dla geologów, Wrocław 1996

 

HEFLIK W., NATKANIEC-NOWAK L., 

Gemmologia czyli nauka o kamieniach szlachetnych i ozdobnych, Kraków 1996

 

HEFLIK W., NATKANIEC-NOWAK L.

Nauka o kamieniach szlachetnych i ozdobnych, Kraków 1996

 

HUML I.

Sztuka przedmiotu – przedmiot sztuki, Warszawa 2003

Ars Argenti, Legnica 2014

 

JEMIELEWSKI J. 

Odlewnictwo metali niezależnych, Warszawa 1970

 

JOPKIEWICZ M., KUBICA J. 

Metale szlachetne, Warszawa 1983

 

KISZAKIEWICZ T.

 

Przemysł złotniczy - podręcznik dla złotników, jubilerów i brązowników, Lwów 1922

 

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B.

Tajemnice bursztynu, Warszawa 1989

 

KNOBLOCH M. 

Złotnictwo, Warszawa 1977 

Polska biżuteria, Wrocław 1980

 

LEPSZY L.

Przemysł złotniczy w Polsce, Kraków 1933

 

MAŚLANKIEWICZ K.

Kamienie szlachetne, Warszawa 1982

Kamienie szlachetne, Warszawa 1987

 

NOWAKOWSKA K.

Srebrne fascynacje. Kolekcja srebra współczesnego ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica - Chicago 2002

Henryk Grunwald. Mistrz kompozycji w metalu, Legnica 1998

 

PALLAI S. 

Metaloplastyka użytkowa, Warszawa 1990

 

PASIERB J., SAMEK J.

Skarby Jasnej Góry, Warszawa 1997

 

ROCHACKI J. A.

Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego, Kazimierz Dolny 2013

 

SACHABIŃSKI M. 

Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska, Wrocław 1997

 

SAMEK J.

Polskie złotnictwo, Wrocław 1988

Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1993

 

SĘKOWSKI S. 

Galwanotechnika domowa, Warszawa 1987

Efektowna chemia, Warszawa 1988

 

SIEDLECKA W.

 

Techniki zdobnicze metali, Wrocław 1964

 

SOBCZAK T.

Rzeczoznawcy kamieni szlachetnych, Warszawa 2001

 

SOBCZAK T, SOBCZAK N., 

Opale, Warszawa 1993

Kość słoniowa, korale, Warszawa 1995

Perły, Warszawa 1995

Diamenty jubilerskie, Warszawa 1997

Szmaragdy, Warszawa 1998

Kamienie jubilerskie końca XX w., Warszawa 2000

 

STREUBEL C. 

Grawerstwo, Warszawa 1959

 

URBANIAK R.

Nazewnictwo kamieni jubilerskich, Warszawa 1998

 

WERNER J. 

Technika i technologia sztuk graficznych, Kraków 1972

 

ZASTAWNIAK F. 

Złotnictwo i probiernictwo. Podręcznik dla złotników, srebrników, jubilerów, rytowników oraz dla państwowych Urzędów Probierczych, Kraków 1956

 

PRACE ZBIOROWE:

Style, kierunki, tendencje - Polskie srebro, Ministerstwo Kultury i Sztuki, CBWA Warszawa, BWA Legnica, 1983 – 1987

Znawca kamieni szlachetnych i wyrobów jubilerskich, Warszawa 1984

Poradnik galwanotechnika, Warszawa 1985

Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych , Warszawa 1998

 

DO POBRANIA:

Publikacje ASP w Łodzi (PDF)

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wydawnictwa, artykuły do katalogów (PDF)

Galeria Otwarta - publikacje, katalogi (PDF)

Wydawnictwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników (PDF)