ORGANIZACJE (3)

Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS)

Toruński Oddział SHS stanowi część ogólnopolskiej korporacji zawodowej o charakterze naukowym, o ponad 80-letniej tradycji (zał. 1934), skupiającej historyków sztuki, historyków, konserwatorów zabytków, osoby zawodowo związane z szeroko rozumianą działalnością na rzecz ochrony dóbr kultury. Oddział Toruński (zał. 1947) liczy dziś 73 osoby, z których znaczną część stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także muzealnicy z Torunia i regionu.

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych (STFZ)

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, zrzeszające polskich projektantów biżuterii zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem biżuterii autorskiej, zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 13.02.1991 r. Głównym pomysłodawcą powstania stowarzyszenia był Marek Nowaczyk, a do czasu pierwszego zjazdu w 1992 na jego czele stali Andrzej Bielak, Jacek Skrzyński i Giedymin Jabłoński.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników (MSB)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników jest istniejącą od 1996 organizacja non-profit. Zrzeszająca prawie 300 członków z 30 krajów świata; naukowców, artystów, pasjonatów gemmologów, producentów i handlarzy. Celem MSB jest umacnianie pozycji bursztynu i dobrego wzornictwa w Polsce i na Świecie.